Ludwik Węgrzyn nowym Prezesem Związku Powiatów Polskich

Kadry

Podczas XVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się w Ossie Ludwik Węgrzyn zostal wybrany nowym prezesem Związku Powiatów Polskich. Ludwik Węgrzyn piastował już to stanowisko w latach 2003-2007, a wcześniej szefował Komisji Rewizyjnej ZPP (1999-2003).

0001

Podczas XVIII Zgromadzenia Ogólnego ZPP, które odbyło się w Ossie Ludwik Węgrzyn zostal wybrany nowym prezesem Związku Powiatów Polskich. Ludwik Węgrzyn piastował już to stanowisko w latach 2003-2007, a wcześniej szefował Komisji Rewizyjnej ZPP (1999-2003).

Nowy prezes jest starostą bocheńskim. Ukończył Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania (na Politechnice Szczecińskiej), a także z zakresu gospodarki przestrzennej (na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu).

W karierze samorządowej był m.in. Wójtem Gminy, Prezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (w latach 1994-1999), Starostą Bocheńskim (przez dwie kadencje w latach 1999-2006), ekspertem ZPP (w latach 2007-2014). Po ostatnich wyborach samorządowych wrócił na pozycję Starosty Bocheńskiego.

W swojej działalności reprezentował samorządy powiatowe na szczeblu krajowym, m.in. w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz wielu innych stałych i doraźnych zespołach rządowo-samorządowych. Realizuje się także na płaszczyźnie międzynarodowej pełniąc funkcję członka Komitetu Regionów Unii Europejskiej w Brukseli.

Jest Laureatem Oskara Samorządowego - nagrody im. Grzegorza Palki za działalność samorządową.

Źródło: www.zpp.pl

Udostępnij artykuł: