Ludzie i pieniądze: Departament kadr

BANK 2009/11

Brunon Bartkiewicz Prezes ING Banku Śląskiego, kończy pracę w Polsce i przechodzi do centrali Grupy ING. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za działalność banku ING Direct w Anglii, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii. Z ING jest związany od początku lat 90. ub. w. W 1991 r. rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Banku Śląskiego. W kwietniu 1992 r. został członkiem zarządu Banku Śląskiego, a w dwa lata później (marzec 1994 r.) objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. W maju 1995 r. został prezesem zarządu Banku Śląskiego. Kierował nim do czerwca 2000 r., kiedy to, na kolejne cztery lata, objął stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu internetowego banku ING Direct NV. Do jego obowiązków należało zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym, a także nadzorowanie spółek ING Direct we Włoszech oraz Austrii. W 2004 r. ponownie został prezesem zarządu ING Banku Śląskiego.

Brunon Bartkiewicz Prezes ING Banku Śląskiego, kończy pracę w Polsce i przechodzi do centrali Grupy ING. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za działalność banku ING Direct w Anglii, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii. Z ING jest związany od początku lat 90. ub. w. W 1991 r. rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Banku Śląskiego. W kwietniu 1992 r. został członkiem zarządu Banku Śląskiego, a w dwa lata później (marzec 1994 r.) objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. W maju 1995 r. został prezesem zarządu Banku Śląskiego. Kierował nim do czerwca 2000 r., kiedy to, na kolejne cztery lata, objął stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu internetowego banku ING Direct NV. Do jego obowiązków należało zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym, a także nadzorowanie spółek ING Direct we Włoszech oraz Austrii. W 2004 r. ponownie został prezesem zarządu ING Banku Śląskiego.

 

Tomasz Mironczuk

Stanął na czele Banku Gospodarstwa Krajowego, po tym jak Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes, podał się do dymisji. Od maja 2008 do lipca 2009 r. był wiceprezesem zarządu Banku PKO BP SA, odpowiadał za bankowość inwestycyjną, w tym nadzór nad spółkami Grupy Kapitałowej PKO BP, Biuro Maklerskie, działalność skarbową i finansowanie strukturalne. Wcześniej, przez blisko 7 lat, był dyrektorem zarządzającym Obszarem Skarbu Banku BPH SA. W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Gospodarki Pieniężnej w BRE Banku SA. Od 1994 do 1998 r. był zatrudniony w Polskim Banku Rozwoju.

 

Krzysztof Rosiński

Zrezygnował z członkostwa w radach nadzorczych Noble Banku oraz Getin Banku i wszedł w skład zarządu obu banków. W latach 1994-1998 pracował w Banku Handlowym w Warszawie SA, m. in. jako kierownik projektów: Zurich Handlowy, TFI Banku Handlowego. Od 1998 do 2001 r. pełnił funkcję członka zarządu i wiceprezesa zarządu PKO/Handlowy PTE SA. W latach 2001-2003 związany z Projektem CitiInsurance Polska TUnŻ SA, pełnił też, od 2002 r., funkcję wiceprezesa zarządu. Od 2003 do 2005 r. był szefem bancassurance w Grupie PZU, a od 2005 r. do 2006 r. – wiceprezesem zarządu PZU Życie. We wrześniu 2007 r. objął stanowisko I wiceprezesa zarządu Getin Holding SA. Od października 2009 r. pełni obowiązki prezesa Getin Banku i należy do zarządu Noble Banku. Jest także wiceprezesem zarządu TU EUROPA SA i TU na Życie EUROPA SA. Zasiada ponadto w radach nadzorczych spółek: Noble Funds TFI SA, Open Finance SA, Panorama Finansów SA, Noble Securities SA (dawniej: Dom Maklerski Polonia NET SA), Getin International SA, Fiolet Powszechny Dom Kredytowy SA, a także w Radzie Administratorów S.C. Perfect Finance s.r.l. w Bukareszcie. Od stycznia 2008 r. do końca 2009 r. pełni funkcję prezesa zarządu Getin Holding SA.

 

Radosław Stefurak

Wszedł w skład zarządu Noble Banku oraz Getin Banku. W latach 1998-2001 pracował w Dziale Audytu i Doradztwa Gospodarczego Arthur Andersen. Od sierpnia 2001 r. związany był z Lukas Bankiem SA, gdzie pełnił funkcję m.in. dyrektora departamentu, a także wiceprzewodniczącego Komitetu Kredytowego. W latach 2003-2006 zasiadał w zarządzie spółki Accord Finance SA. Od grudnia 2006 r. pełnił funkcję dyrektora finansowego, a od września 2007 r. członka zarządu Getin Holding SA. Do dnia zamknięcia roku finansowego 2009 pełni funkcję członka zarządu Getin Holding SA we Wrocławiu. Zasiada w radach nadzorczych spółek: Noble Funds TFI SA, TU Europa SA, TU na Życie Europa SA, Plus Bank SA, Noble Securities SA (dawniej: Dom Maklerski Polonia NET SA) oraz Getin International ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Ludzie i pieniądze: Departament kadr

BANK 2009/12

Fot. Pekao SAJan Krzysztof Bielecki Opuści stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA 11 stycznia 2010 r., a więc na cztery miesiące przed końcem sześcioletniej kadencji zarządu. Odda też wszystkie funkcje, które sprawował we włoskiej grupie UniCredit. Ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Wodnego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973-1980 był asystentem na tym wydziale. Równocześnie pełnił funkcję kierownika pracowni w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Hutnictwa. Od końca 1980 r. ekspert ekonomiczny NSZZ "Solidarność", w stanie wojennym działacz podziemnych struktur związku.

Fot. Pekao SAJan Krzysztof Bielecki Opuści stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA 11 stycznia 2010 r., a więc na cztery miesiące przed końcem sześcioletniej kadencji zarządu. Odda też wszystkie funkcje, które sprawował we włoskiej grupie UniCredit. Ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Wodnego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973-1980 był asystentem na tym wydziale. Równocześnie pełnił funkcję kierownika pracowni w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Hutnictwa. Od końca 1980 r. ekspert ekonomiczny NSZZ "Solidarność", w stanie wojennym działacz podziemnych struktur związku.

W 1985 r. został prezesem sopockiej spółki konsultingowej „Doradca”, był też pierwszym prezesem Junior Chamber Poland (w latach 1989-1990). W 1989 r. współzakładał Gdańskie Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Kongres Liberałów. W lutym 1990 r. został członkiem prezydium Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Od kwietnia do grudnia 1990 r. był członkiem rady Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. W kwietniu 1994 r. był członkiem Unii Wolności – po połączeniu się Unii Demokratycznej oraz KLD. Poseł na Sejm w latach 1989-1993. W grudniu 1990 r. powołano go na urząd premiera. Po wyborach w październiku 1991 r. złożył dymisję. W rządzie Hanny Suchockiej był ministrem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. W grudnia 1993 r. został przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1 października 2003 r. jest prezesem zarządu Banku Pekao SA.

 

Leszek Niemycki

Decyzją Rady Nadzorczej został powołany na stanowisko prezesa zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza przyjęła rezygnację Marka Kulczyckiego z funkcji prezesa zarządu Deutsche Bank PBC SA. Na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku planowane jest poddanie pod głosowanie powołania Marka Kulczyckiego w skład Rady Nadzorczej Deutsche Banku PBC SA. Leszek Niemycki jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) w Warszawie, którą ukończył w 1988 r. Jest również absolwentem University of Wisconsin i University of Colorado. W latach 1995-2000 uczestniczył w szkoleniu z zakresu zarządzania w bankowości organizowanym przez American Bankers Association. W latach 1988-1989 był asystentem w Katedrze Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Z bankowością związany jest od 1989 r. W latach 1990-1995 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA z ramienia Enterprise Investors, przy równoczesnym pełnieniu funkcji w ramach Enterprise Credit Corporation. Od lipca 1995 r. sprawował funkcję członka zarządu, a od 1999 r. wiceprezesa i członka zarządu w Pierwszym Polsko-Amerykańskim Banku SA (od 1999 r. Fortis Bank Polska SA). Od listopada 2003 r. wiceprezes zarządu Deutsche Banku PBC SA odpowiedzialny za piony biznesowe: zarządzania produktami, dystrybucji oraz marketingu. Członek Rady Nadzorczej DB Securities SA w Warszawie.

 

Fot. BNP Paribas Fortis

Frederic Amoudru

Został wiceprezesem zarządu BNP Paribas Fortis. Karierę zawodową rozpoczynał w dyplomacji – w 1983 r. był attaché ambasady francuskiej w Gabonie. Z bankowością związany od 1984 r., a od maja 1987 r. z grupą Paribas – rozpoczął wówczas pracę w placówce Crédit du Nord w Paryżu jako dyrektor regionu Afryki Południowej i Azji. W 1989 r. wyjechał do Londynu, gdzie objął stanowisko dyrektora biura ds. operacji w Europie. Następnie piastował to samo stanowisko w Singapurze (pracując jednocześnie na rzecz Cré...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: