Ludzie i pieniądze: Departament kadr

BANK 2009/11

Brunon Bartkiewicz Prezes ING Banku Śląskiego, kończy pracę w Polsce i przechodzi do centrali Grupy ING. Na nowym stanowisku będzie odpowiadał za działalność banku ING Direct w Anglii, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii. Z ING jest związany od początku lat 90. ub. w. W 1991 r. rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Banku Śląskiego. W kwietniu 1992 r. został członkiem zarządu Banku Śląskiego, a w dwa lata później (marzec 1994 r.) objął stanowisko pierwszego wiceprezesa pełniącego obowiązki prezesa. W maju 1995 r. został prezesem zarządu Banku Śląskiego. Kierował nim do czerwca 2000 r., kiedy to, na kolejne cztery lata, objął stanowisko dyrektora generalnego oraz członka zarządu internetowego banku ING Direct NV. Do jego obowiązków należało zarządzanie ryzykiem kredytowym i rynkowym, wsparcie informatyczne i operacyjne oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym, a także nadzorowanie spółek ING Direct we Włoszech oraz Austrii. W 2004 r. ponownie został prezesem zarządu ING Banku Śląskiego.

 

Tomasz Mironczuk

Stanął na czele Banku Gospodarstwa Krajowego, po tym jak Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes, podał się do dymisji. Od maja 2008 do lipca 2009 r. był wiceprezesem zarządu Banku PKO BP SA, odpowiadał za bankowość inwestycyjną, w tym nadzór nad spółkami Grupy Kapitałowej PKO BP, Biuro Maklerskie, działalność skarbową i finansowanie strukturalne. Wcześniej, przez blisko 7 lat, był dyrektorem zarządzającym Obszarem Skarbu Banku BPH SA. W latach 1998-2001 pracował w Departamencie Gospodarki Pieniężnej w BRE Banku SA. Od 1994 do 1998 r. był zatrudniony w Polskim Banku Rozwoju.

 

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Ludzie i pieniądze: Departament kadr

BANK 2009/12

Fot. Pekao SA Jan Krzysztof Bielecki Opuści stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA 11 stycznia 2010 r., a więc na cztery miesiące przed końcem sześcioletniej kadencji zarządu. Odda też wszystkie funkcje, które sprawował we włoskiej grupie UniCredit. Ukończył Wydział Ekonomiki Transportu Wodnego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1973-1980 był asystentem na tym wydziale. Równocześnie pełnił funkcję kierownika pracowni w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Hutnictwa. Od końca 1980 r. ekspert ekonomiczny NSZZ "Solidarność", w stanie wojennym działacz podziemnych struktur związku.

W 1985 r. został prezesem sopockiej spółki konsultingowej „Doradca”, był też pierwszym prezesem Junior Chamber Poland (w latach 1989-1990). W 1989 r. współzakładał Gdańskie Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Kongres Liberałów. W lutym 1990 r. został członkiem prezydium Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Od kwietnia do grudnia 1990 r. był członkiem rady Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości. W kwietniu 1994 r. był członkiem Unii Wolności – po połączeniu się Unii Demokratycznej oraz KLD. Poseł na Sejm w latach 1989-1993. W grudniu 1990 r. powołano go na urząd premiera. Po wyborach w październiku 1991 r. złożył dymisję. W rządzie Hanny Suchockiej był ministrem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej. W grudnia 1993 r. został przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju. Od 1 października 2003 r. jest prezesem zarządu Banku Pekao SA.

[alebankmodule origin="..."

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: