Luka VAT coraz mniejsza, ale i tak wynosiła ok. 25 mld zł w 2017 r.

Gospodarka

Luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się w 2017 roku o 6 pkt proc. do ok. 25 mld zł, tj. ok. 14% potencjalnych wpływów, podało Ministerstwo Finansów.

Napis VAT na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Luka podatkowa w podatku od towarów i usług (VAT) zmniejszyła się w 2017 roku o 6 pkt proc. do ok. 25 mld zł, tj. ok. 14% potencjalnych wpływów, podało Ministerstwo Finansów.

W 2017 r. #lukapodatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu (o 6 pkt proc.), ale wciąż wynosiła ok. 25 mld zł #VAT #podatki @MF_GOV_PL

"Pomimo faktu, że według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów, w 2017 r. luka podatkowa uległa zauważalnemu ograniczeniu (o 6 pkt proc.), to wciąż wynosiła ona ok. 25 mld zł, tj. ok. 14% potencjalnych wpływów. Istnieje więc znacząca przestrzeń do poprawy w zakresie ściągalności podatku VAT w nadchodzących latach" - czytamy w "Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.".Opierając się na metodyce Komisji Europejskiej dotyczącej szacowania luki w VAT, można oszacować, że w 2017 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (tzw. compliance effect) wyniosła 10,8 mld zł (z 17,4 mld zł uzyskanych w latach 2016 - 2017), podano także.

"Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przyniosły w 2017 r. wymierne efekty" - podsumował resort.

Dochody z VAT wyniosły 156,8 mld zł

W 2017 r. dochody z VAT wyniosły 156,8 mld zł i były wyższe o 13,32 mld zł od kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej. Oznacza to wykonanie prognozy dochodów z podatku VAT zawartej w ustawie budżetowej na 2017 r. na poziomie 109,3%. W porównaniu do 2016 r. dochody z podatku VAT były wyższe o 30,22 mld zł, tj. o 23,9% nominalnie i o 21,4% realnie, podano też w materiale.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: