Łukasz Boroń złożył rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Spółki

Kadry

W dniu 18.11.2013r.  Łukasz Boroń - Prezes Zarządu PKP CARGO złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyną rezygnacji jest sytuacja osobista. Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jakubowi Karnowskiemu. Do czasu wyboru nowego prezesa przez Radę Nadzorczą spółki pełniącym obowiązki Prezesa PKP CARGO będzie Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych.

W dniu 18.11.2013r.  Łukasz Boroń - Prezes Zarządu PKP CARGO złożył rezygnację z pełnionej przez niego funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Przyczyną rezygnacji jest sytuacja osobista. Rezygnacja została złożona Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Jakubowi Karnowskiemu. Do czasu wyboru nowego prezesa przez Radę Nadzorczą spółki pełniącym obowiązki Prezesa PKP CARGO będzie Adam Purwin, Członek Zarządu ds. Finansowych.

- Dziękuję panu Łukaszowi Boroniowi za jego wkład w sukces rynkowy PKP CARGO, w szczególności zaś za wysiłek włożony w udany debiut giełdowy spółki - mówi Jakub Karnowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. oraz Prezes Zarządu PKP S.A.

Zarząd powierzył tymczasowe pełnienie funkcji Prezesa Zarządu panu Adamowi Purwinowi, który do tej pory sprawował funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w PKP CARGO S.A. Nowy Prezes Zarządu Spółki zostanie wyłoniony przez Radę Nadzorczą w poszerzonym składzie osobowym zgodnie z postanowieniami Statutu i Regulaminu Powoływania Członków Zarządu.

Łukasz Boroń od lipca 2012 r. pełnił funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych w PKP CARGO S.A.  Stanowisko Prezesa objął w lutym 2013 r. zastępując Wojciecha Balczuna, który złożył rezygnację z tej funkcji w styczniu 2013.

Źródło: www.pkp-cargo.pl

Udostępnij artykuł: