Łukasz Gil nowym Dyrektorem Finansowym korporacji Aon w 12 krajach Europy Środkowo-Wschodniej* i Kazachstanie

Kadry

Z początkiem lipca 2013r. Łukasz Gil, Członek zarządu Aon Hewitt w Polsce i Kontroler Finansowy Aon na Europę Środkowo-Wschodnią, został awansowany na Dyrektora Finansowego Aon 12 krajów Europy Środkowej i Wschodniej i Kazachstanu.

Z początkiem lipca 2013r. Łukasz Gil, Członek zarządu Aon Hewitt w Polsce i Kontroler Finansowy Aon na Europę Środkowo-Wschodnią, został awansowany na Dyrektora Finansowego Aon 12 krajów Europy Środkowej i Wschodniej i Kazachstanu.

Łukasz nadzoruje pracę wszystkich podlegających mu działów finansowych wspierających linie biznesowe korporacji Aon: Aon Risk Solutions, Aon Benfield i Aon Hewitt.

Wcześniej, jako Kontroler Finansowy Aon w Europie Środkowo-Wschodniej, był odpowiedzialny za sprawozdawczość finansową w regionie według US GAAP, system kontroli wewnętrznej dotyczącej sprawozdawczości finansowej, włączając w to zgodność z Sox oraz współpracę z audytem wewnętrznym i zewnętrznym. Rozszerzenie obowiązków Łukasza polega na dodaniu odpowiedzialności za planowanie i analizę finansową dla wszystkich linii biznesowych korporacji Aon w regionie oraz sprawozdawczość zarządczą dla: Aon Hewitt, Aon Benfield i Aon Risk Solutions w 13 podlegających mu krajach.

Jestem przekonany, że wiedza i doświadczenie w obszarze zarządzania finansami, jak też wyjątkowo wysokie kompetencje Łukasza, przyczynią się nie tylko do odniesienia sukcesu w nowej roli ale też zagwarantują firmie osiągnięcie ważnego celu strategicznego: uspójnienia modelu operacyjnego w obszarze finansów każdej linii biznesowej w regionie. To zaś wymiernie przełoży się na wzrost efektywności spółek w naszym regionie - komentuje Edward Stanoch, Dyrektor zarządzający i Członek zarządu Aon Hewitt w Polsce, Szef Praktyki Talent w Europie.

* 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej (Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rosja, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry) oraz Kazachstan.

Nota biograficzna

Łukasz Gil jest Dyrektorem Finansowym na Europę Środkową i Wschodnią korporacji Aon.

Posiada trzynastoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, sprawozdawczości finansowej, zarządzaniu procesami oraz audycie finansowym. Karierę rozpoczął w 2000 roku od pracy w audycie PwC. Następnie odpowiadał za raportowanie finansowe w Polskiej Telefonii Cyfrowej. Później zarządzał projektem przeniesienia procesów finansowych z europejskiej centrali Philip Morris do krakowskiego Centrum Usług Wspólnych. Jest członkiem Rady Nadzorczej Intersport S.A., zasiadającym w Komisji Audytu.

Łukasz Gil ukończył Zarządzanie Finansami na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. W 1999 roku uzyskał dyplom ACCA, które promuje etykę i właściwe standardy w rachunkowości i finansach oraz gromadzi i certyfikuje specjalistów w tej dziedzinie.

Źródło: Aon Hewitt

Udostępnij artykuł: