Łukasz Kędzior wszedł w skład Rady IZFiA

Kadry

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na posiedzeniu w dniu 28 maja br. w celu uzupełnienia składu Rady Izby powołało na stanowisko Członka Rady Łukasza Kędziora.

Łukasz Kędzior
Łukasz Kędzior Fot. Pekao TFI

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami na posiedzeniu w dniu 28 maja br. w celu uzupełnienia składu Rady Izby powołało na stanowisko Członka Rady Łukasza Kędziora.

Obecnie Rada składa się z 10 członków, którzy wybierani są spośród trzech głównych grup Towarzystw zrzeszonych w IZFiA: tzw. bankowej, gdzie znajdują się TFI należące do grup kapitałowych z dominującym podmiotem, jakim jest bank, ubezpieczeniowej, i TFI tzw. niezależnych, gdzie towarzystwa bankowe i ubezpieczeniowe mają po 3 miejsca w Radzie, zaś niezależne 4.

Rada Izby przygotowuje stanowiska środowiska odnośnie dotyczących go wydarzeń i problemów, określa roczne i długoterminowe plany działania Izby.

Czytaj także: 300 mld zł, najwyższe w historii aktywa funduszy inwestycyjnych

W związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków Rady, w skład grupy pierwszej zrzeszonych w IZFiA Towarzystw, Walne Zgromadzenie wybrało Łukasza Kędziora, prezesa zarządu Pekao TFI S.A., który jest związany z rynkiem finansowym od ponad 17 lat.

– Pragnę pogratulować Panu prezesowi jednomyślnego wyboru. Obecność przedstawiciela najdłużej działającego TFI i jednego z największych na polskim rynku jest dla naszej branży bardzo ważna.

Pan Łukasz Kędzior posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, by włączyć się w prace Rady, która bardzo intensywnie angażuje się we współpracę z KNF i Ministerstwem Finansów nad rozwiązaniem najważniejszych problemów, co pozwoli na dalszy rozwój polskiego rynku zarządzania aktywami tak, by skutecznie konkurował z rynkami zagranicznymi – powiedziała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Czytaj także: TFI bardziej transparentne, blisko 40% funduszy realizuje katalog Dobrych Praktyk Informacyjnych

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych.

Do IZFiA należą zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne, których aktywa stanowią około 87% rynku.

Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych. www.izfa.pl

Udostępnij artykuł: