Lunch z mediacją

Polecamy

W ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu imprez promocyjno-edukacyjnych „Dzień bez konfliktu w biznesie”, poświęconych mediacjom gospodarczym.22 października 2015 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie”, w siedzibie Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej  odbył się „Lunch z mediacją”. W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy zainteresowani stosowaniem polubownych metod rozwiązywanie sporów w prowadzeniu biznesu.

„Lunch z mediacją” otworzyła wicedyrektor Izby Francuskiej Joanna Jaroch-Pszeniczna, która powiedziała kilka słów o zaangażowaniu Izb Przemysłowo-Handlowych w promocję i rozwój mediacji.

Krzysztof Partyka, radca ministra w Ministerstwie Gospodarki, słowem wstępu opowiedział o początkach prac nad projektem „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy” i ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów. Nadrzędnym celem Ministerstwa Gospodarki było zmniejszenie liczby spraw gospodarczych w sądach, obniżenie kosztów rozwiązywania sporów między przedsiębiorcami, rzeczywista analiza przyczyn sporu i możliwość dalszej współpracy między skonfliktowanymi stronami, zwiększenie kultury prawnej, w szczególności kultury rozwiązywania sporów wśród polskich przedsiębiorców a także popularyzacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Rocznie wartość sporów w Polsce wynosi 50 miliardów złotych w sporach gospodarczych na podstawie danych z 2013 r., rozumiemy przez to koszty bezpośrednie, do których należą opłaty sądowe i koszty zastępstwa procesowego oraz koszty pośrednie takie jak np. zasądzone odsetki, koszty kredytów, zatory płatnicze i utrata płynności finansowej, koszty należnego VAT, podatku dochodowego i wiele innych nie wliczając do tego wartości utraconych korzyści.

W głównej mierze do tematu mediacji podeszliśmy od strony ekonomicznej. Postanowiliśmy iść w dwóch kierunkach: wesprzeć mediację w kontekście instytucjonalnym i legislacyjnym. W tej chwili działają Centra Arbitrażu i Mediacji w sześciu miastach, ich zadaniem jest między innymi integracja środowiska m.in. sędziów, mediatorów prawników i przedsiębiorców, wokół tematu mediacji. Już po roku widzimy, że był to dobry pomysł, coraz więcej spraw wpływa do mediacji, do samych CAM-ów trafiło w tym roku ponad 700 spraw. CAM-y mają przed sobą ważną rolę do spełnienia.” – mówi Krzysztof Partyka.

Na temat ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 roku, opowiedziała Katarzyna Skrzek, radca prawny i główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Gospodarki, która brała czynny udział w pracach legislacyjnych nad projektem ustawy. Mec. Katarzyna Skrzek wyjaśniła w jaki sposób nowa regulacja ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce i wymieniła szereg wprowadzanych zmian o wymiarze proceduralnym, podatkowym i ekonomicznym, które powinny zachęcić przedsiębiorców do stosowania alternatywnych form rozwiązywania konfliktów. Do najważniejszych z nich należą: dokonywanie na każdym etapie procesu przez sędziego oceny czy sprawa może zostać zakończona polubownie i zachęcanie stron do mediacji, możliwość skierowania przez sąd stron do mediacji na każdym etapie postępowania sądowego i więcej niż jeden raz w toku postępowania, wprowadzenie obowiązku poinformowania w pozwie, czy strony podjęły próbę mediacji lub innej alternatywnej metody rozwiązania sporu. Ponadto projekt wprowadza zwolnienie od opłaty sądowej wniosku o zatwierdzenie ugody pozasądowej zawartej przed mediatorem oraz ułatwienie wyboru mediatora z publicznie dostępnej listy stałych mediatorów.

Rozmawiając o tej ustawie warto także wspomnieć, że prace nad nią toczyły się w ścisłej współpracy z szerokim gronem partnerów społecznych, w szczególności środowiskiem mediatorów, jak również wybitnych teoretyków i praktyków prawa. Wsłuchiwaliśmy się – jako administracja – uważnie w głosy partnerów społecznych i dzięki temu możemy oddać do Państwa dyspozycji – mówiąc językiem biznesu – „dobry produkt”.”– dodała mec. Katarzyna Skrzek.

Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, raca prawny, mediator, partner zarządzający w Kancelarii Taylor Wessing w swojej prezentacji poruszyła bardzo ważne kwestie dotyczące roli prawnika w postępowaniu mediacyjnym i interesie klienta a także przedstawiła korzyści płynące z mediacji.

Rolą prawnika jest przede wszystkim wskazanie klientowi, wszelkich możliwych form rozwiązania sporów. Nowoczesny prawnik wie, że rekomendowanie mediacji się opłaca: zarówno klientowi jak i kancelarii. Klient po wieloletnim procesie jest już tak wyczerpany emocjonalnie i niejednokrotnie finansowo, że często nie ma ochoty więcej oglądać swojego pełnomocnika procesowego. Natomiast klient, który rozwiązał konflikt za pomocą mediacji, czyli szybko i skutecznie, traktuje prawnika jak partnera w biznesie i wraca do niego po poradę odnośnie jego nowych przedsięwzięć biznesowych." – mówi Dr Ewelina Stobiecka.

W „Lunchu z mediacją” wzięli udział mediatorzy Międzynarodowego Centrum Mediacji: Violetta Wysok, Joanna Bilecka i Sebastian Urban, którzy w rozmowach indywidualnych z uczestnikami spotkania opowiedzieli o przypadkach mediacyjnych, z którymi zetknęli się podczas wielu lat swojej praktyki. Po części oficjalnej eksperci odpowiadali także na liczne pytania uczestników spotkania.

Więcej informacji o kolejnych wydarzeniach „Dzień bez konfliktu w biznesie” można znaleźć na stronie www.caim.gov.pl

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” są: Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.

Konferencja Prasowa w ramach wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” – pobierz.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Udostępnij artykuł:

Lunch z mediacją

Finanse i gospodarka

W ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu wydarzeń promocyjno-edukacyjnych "Dzień bez konfliktu w biznesie",  poświęconych tematowi mediacji gospodarczych.

22 października 2015 w ramach organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki cyklu spotkań „Dzień bez konfliktu w biznesie” we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej, przy ul. Widok 8 w Warszawie, w godzinach 12:00-14:00 odbędzie się „Lunch z mediacją”.

„Lunch z mediacją” dedykowany jest przedsiębiorcom zainteresowanym poszerzeniem swojej wiedzy na temat mediacji – jako skutecznej, szybkiej, pozwalającej oszczędzić czas i pieniądze metody rozwiązywania sporów gospodarczych.

Spotkanie poprowadzi Dyrektor Izby Francuskiej Joanna Jaroch-Pszeniczna 
oraz Dr Ewelina Stobiecka, inicjator i koordynator Międzynarodowego Centrum Mediacji, która opowie o korzyściach płynących z wykorzystywania mediacji w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz o roli prawnika w stosowaniu pozasądowych metod rozwiązywania sporów. W spotkaniu wezmą udział również mediatorzy, którzy przedstawią przykłady przypadków mediacyjnych i w zaprezentują, na czym polega współpraca z mediatorem. Podczas spotkania goście będą mieli możliwość indywidualnej rozmowy z ekspertami.

Udział w wydarzeniach z cyklu „Dzień bez konfliktu w biznesie” jest bezpłatny, zgłoszenia można dokonać pod adresem: rsvp@agencja-infinity.pl tel. 781 453 985, 793 410 008

Więcej informacji o wydarzeniach „Dzień bez konfliktu w biznesie” można znaleźć na stronie www.caim.gov.pl

„Dzień bez konfliktu w biznesie” odbywa się w związku z realizacją projektu pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji – projekt pilotażowy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Partnerami wydarzeń „Dzień bez konfliktu w biznesie” są:
Międzynarodowe Centrum Mediacji, Belgijska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Włoska Izba Handlowo Przemysłowa w Polsce, Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza, Fundacja Rozwoju Mediacji, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, MABOR – Centrum Doradztwa i Szkoleń, Mediationsakademie Berlin, Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) Londyn.

Aleksandra Ladachowska  

 

Udostępnij artykuł: