Lutowe remanenty (sonda aleBank.pl – luty 2014)

Finanse i gospodarka / Raporty

Pewnie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wielu czytelnikom umknął fakt, że wyniki lutowej sondy czekały na opublikowanie równo tydzień. Wszystko za sprawą prac nad nowymi funkcjonalnościami, które czynią portal bardziej przejrzystym, taką w każdym razie żywimy nadzieję.

Pewnie w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości wielu czytelnikom umknął fakt, że wyniki lutowej sondy czekały na opublikowanie równo tydzień. Wszystko za sprawą prac nad nowymi funkcjonalnościami, które czynią portal bardziej przejrzystym, taką w każdym razie żywimy nadzieję.

Mamy jednak pewność, że uważnych obserwatorów realiów ekonomicznych nie zrazi to do dalszego aktywnego wyrażania Państwa opinii i ocen w odniesieniu do proponowanych przez autorów sondy kwestii. Słowem dziękujemy za już i prosimy o jeszcze. A teraz do rzeczy!

Sceptycyzm, pomimo dobrych prognoz i wyników gospodarczych stycznia, nie opuszcza naszych respondentów. Oto dowód. Na pytanie, czy odczujemy efekty wzrostu gospodarczego, nominalna większość, bo 49 proc., udzieliła odpowiedzi na tak, ale prawie tyle samo, bo 46 proc. - różnica mieści się w granicach błędu pomiaru - było odmiennego zdania. Tradycyjnie niejako liczba niezdecydowanych, którzy nie mieli zdania w omawianej kwestii zamknęła się wskaźnikiem 5 proc., co odpowiada wektorowi właściwemu dla wszelkiego rodzaju badań ankietowych.

140307.sondaz.alebank.pl.2014.02.czy.odczujemy.efekt.wzrostu.gospodarczego

Przyzwyczailiśmy się także do faktu, że polityka RPP jest stabilna i zrównoważona. Na pytanie, czy polityka RPP wspiera skutecznie polską gospodarkę, 57 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco, ale 38 proc. zadeklarowało odpowiedź przeczącą. Niezorientowani, dla zasady już, odpowiedzieli - nie mam zdania.

140307.sondaz.alebank.pl.2014.02.czy.polityka.rpp.wspiera.skutecznie.polska.gospodarke

Korelacje pomiędzy pierwszym i drugim pytaniem ograniczają się więc do stałej liczby osób bez wyraźnych poglądów na stan i perspektywy gospodarcze. Większa liczba pozytywnych ocen polityki RPP dowodzi wobec niższego wskaźnika optymizmu w wymiarze osobistych skutków poprawy koniunktury, że nie dostrzegamy wyraźnego przełożenia pomiędzy kondycją gospodarki i stanem naszych portfeli.

Zobaczymy, czy kolejny sondaż, do udziału w którym gorąco zapraszam, zmieni te oceny.

Nowe głosowanie: sondę znajdą Państwo na końcu strony aleBank.pl.

Mit

Udostępnij artykuł: