Luty na rynkach

Finanse i gospodarka

Niekwestionowanym liderem wśród lutowych wzrostów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są indeksy blue chips.

Niekwestionowanym liderem wśród lutowych wzrostów na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych są indeksy blue chips.

Luty 2014 roku stał się miesiącem debiutu dla jednej ze spółek przeniesionej z rynku New Connect na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu łączny kapitał notowanych 405 spółek polskich wyniósł blisko 630 mld złotych. Warto dodać, że w notowaniu pojawiło się 46 spółek zagranicznych z kapitałem szacowanym na 257 mld zł.

W porównaniu z wartością obrotów sesyjnych z ubiegłego roku wzrosła ona o 11,7 % osiągając w tym roku 17,9 mld zł. Liczba transakcji na sesję również poszybowała w górę o 47,5% (do poziomu 1,3 mld) w porównaniu do roku ubiegłego.

Uśredniony wskaźnik cena/zysk w ramach indeksu WIG na koniec lutego plasował się na poziomie 19,9 podczas gdy w roku poprzednim wyniósł 13,0.

WIG20 w lutym podniósł się o 6,9%, natomiast cały rynek WIG odnotował wzrost o 5,9%. Ogólny wzrost indeksów od stycznia br. wyniósł odpowiednio 8,9% i 7,8%. Aż 8 spośród 11 indeksów przypisanych do konkretnych sektorów, odnotowało wzrost wartości. Wśród nich największą zwyżką może pochwalić się WIG-Paliwa (11,4%). Na drugim miejscu ze wzrostem rzędu 10,6% plasuje się WIG-Energetyka. Jeśli zaś chodzi o spadki niekwestionowanym zwycięzcą jest WIG-Spożywczy ze spadkiem 6,8

W wyniku trudnej sytuacji Ukrainy spadł indeks spółek ukraińskich notowanych na GPW. Od stycznia wskaźnik ten odnotował spadek w wysokości ponad 30% wartości.

140317.podsumowanie.na.rynku.01.600x300

Początek 2014 roku zaowocował debiutem dwóch spółek na rynku NewConnect. W konsekwencji w końcówce lutego 443 spółki pojawiły się w alternatywnym systemie obrotu, a ich łączna wartość obliczona według ostatniego kursu wyniosła 9,8 mld zł.

Wartość sumaryczna obrotów sesyjnych na rynku NewConnect stanowiła w lutym 96,5 mln zł i w porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła o 30,5%.

Rynek Catalyst w końcówce ubiegłego miesiąca zawierał notowania dłużnych instrumentów finansowych (obligacje i listy zastawne), 176 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o wartości nominalnej 60 mld zł, podczas gdy w okresie analogicznym ubiegłego roku łączna wartość nominalna wyniosła 54,1 mld zł. W ciągu miesiąca Catalyst odnotowała stratę wartości obrotów obligacjami na poziomie 32,9% do 209,4 mln zł w okresie 12 ostatnich miesięcy. Obroty sesyjne wzrosły wówczas o 176,4% do 194,8 mln zł.

Na podstawie: Podsumowanie lutego na rynku kapitałowym. Od początku roku giełdowe indeksy rosną Jan Mazurek ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: