„Lwy Parkietu II” – nowa lokata strukturyzowana w ofercie mBanku

Bankowość

Rozpoczął się okres subskrypcji nowej lokaty strukturyzowanej mBanku. Jej instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia. Dwunastomiesięczna lokata to gwarancja odzyskania zainwestowanych pieniędzy, bez względu na  kurs kontraktów oraz szansa na zysk sięgający 6,5 proc.

Rozpoczął się okres subskrypcji nowej lokaty strukturyzowanej mBanku. Jej instrumentem bazowym jest kontrakt terminowy na indeks WIG20 o najbliższym terminie wygaśnięcia. Dwunastomiesięczna lokata to gwarancja odzyskania zainwestowanych pieniędzy, bez względu na  kurs kontraktów oraz szansa na zysk sięgający 6,5 proc.

- Kontrakt terminowy na indeks WIG20 już raz przyniósł naszym klientom wysoki zysk i jest bardzo prawdopodobne, że w obecnej sytuacji na rynku, scenariusz ten powtórzy się - mówi Marcin Konkel, Wicedyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w mBanku i MultiBanku.

Strategia lokaty strukturyzowanej "Lwy Parkietu II" zakłada wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 w perspektywie najbliższego roku. Zysk z lokaty uzależniony jest od wartości aktywa bazowego zanotowanej na dwa dni robocze przed zakończeniem inwestycji. Przykładowo, jeżeli 13 października 2014 roku wartość instrumentu bazowego znajdzie się w przedziale 107,5 proc. - 117,5 proc. wartości instrumentu bazowego z 15 października tego roku, wówczas oprocentowanie lokaty wyniesie 6,50 proc. w skali roku.

- Argumentami przemawiającymi za prognozowanym przez nas scenariuszem są m.in. takie czynniki jak: prawdopodobny wzrost popytu na akcje wynikający z obniżającej się wraz ze stopami procentowymi atrakcyjności tradycyjnych lokat bankowych, ożywienie w realnej gospodarce w Polsce i na świecie - mówi Marcin Konkel. - Istotny wpływ na wzrost cen kontraktów terminowych na WIG20 może mieć także ustabilizowanie się sytuacji na polskim rynku w obszarze OFE, dzięki decyzji rządu zakładającej pozostawienie w nim części akcyjnej  - dodaje.

Najniższa kwota, jaką klient może zainwestować w lokatę strukturyzowaną "Lwy Parkietu II" to tysiąc złotych. Cały kapitał jest objęty gwarancją, co oznacza, że nawet jeżeli kontrakty na WIG20 stracą na wartości klient odzyska kwotę jaką zainwestował w lokatę. Aby ją założyć wystarczy posiadać bezpłatne konta w mBanku. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego należy wybrać opcję "otwórz lokatę strukturyzowaną" w zakładce "inwestycje". Subskrypcja lokaty potrwa do 14 października 2013 roku.

Warto dodać, że "Giełdowa dwudziestka II" - lokata strukturyzowana mBanku, której aktywem bazowym, podobnie jak w przypadku "Lwów Parkietu II", był kontrakt terminowy na WIG20, przyniosła inwestorom wysoki, aż 12 proc. zysk. Okres tej inwestycji zakończył się w sierpniu wynikami zgodnymi z przewidywaniami analityków.

Źródło: BRE Bank SA

Udostępnij artykuł: