M&A Index Poland – czy polski rynek M&A się rozdrabnia?

Raporty

Eksperci FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań Virtual Data Room wspierających realizację złożonych procesów transakcyjnych, przez cały rok wspólnie z firmą doradczą Navigator Capital obserwują rynek M&A w Polsce, Europie i na świecie. Wnioski ze zgromadzonych danych dotyczących polskiej sceny transakcyjnej co kwartał publikują w ramach cyklu raportów M&A Index Poland.

Eksperci FORDATA, lidera w zakresie rozwiązań Virtual Data Room wspierających realizację złożonych procesów transakcyjnych, przez cały rok wspólnie z firmą doradczą Navigator Capital obserwują rynek M&A w Polsce, Europie i na świecie. Wnioski ze zgromadzonych danych dotyczących polskiej sceny transakcyjnej co kwartał publikują w ramach cyklu raportów M&A Index Poland.

Komentarz Marty Kotwis, Key Account Director z FORDATA podsumowujący transakcje fuzji i przejęć w ostatnim kwartale 2014 roku.

Tak jak przewidywaliśmy, końcówkę 2014 roku w Polsce można zaliczyć do udanych. Liczba transakcji wzrosła i była wyższa o 36% w porównaniu z III kwartałem 2014 r. (57 transakcji w stosunku do 42 w 3Q) i o 12% w porównaniu z IV kwartałem 2013 roku, kiedy to odnotowano 51 transakcji. Wciąż, podobnie jak w całym 2014 roku dominowały transakcje o mniejszej wartości (poniżej 100mln PLN). Choć w Q4 pojawiło się także relatywnie dużo (bo aż 8 z ujawnioną ceną) transakcji średniej wielkości, tj. powyżej 100 mln EUR m.in. zakup czeskiego dealera samochodów używanych tj. AAA Auto Group przez fundusz PE Abris Capital za 220 mln EUR, znaczące zmiany w akcjonariacie sprywatyzowanego w 2012 roku ZEPAKU, zmierzające do przejęcia pośrednio przez inne podmioty kontroli nad spółką przez Zygmunta Solorz-Żak. Ciekawą transakcją były zakupy dokonane prze PKP Cargo, które kupiło 80% udziałów w drugim co do wielkości kolejowym przewoźniku towarowym w Czechach i jednym z większych prywatnych w Europie - Advanced World Transport B.V. za 445 mln zł.

W CEE zauważalny jest, podobnie jak w Polsce, trend spadku wartości transakcji. Odróżnia to nasz region od tego co zauważamy na scenie globalnej - rok 2014 może zostać ogłoszony rokiem mega deali (przekraczających 7mld EUR) - zliczono ich aż 94, co stanowi 81% wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Spodziewamy się, że rok 2015 będzie w Polsce wyglądał podobnie jak 2014, zarówno pod względem ilości, jak i wartości transakcji. Będzie dominował trend zapoczątkowany w 2014 roku zgodnie z którym, ilość transakcji będzie rosła, a ich wartość utrzymywała na niskim poziomie (do 100mln PLN). Co nie oznacza, że nie pojawią się perełki - wciąż nierozstrzygnięte są losy Alior Banku, TVN, BPH czy Echo Investment i Allegro. Najaktywniejsze będą sektory przemysłowe, retail oraz związane z nowoczesnymi technologiami. Spodziewamy się także dalszej konsolidacji branży medycznej.

Spodziewamy się, że będzie więcej transakcji z udziałem funduszy Private Equity oraz firm rodzinnych, których założyciele z powodu braku możliwości sukcesji będą szukać inwestorów na rynku. Spodziewamy się także większej aktywności funduszy TFI i OFE, które będą wyprzedawać akcje posiadane w spółkach.

Innym zauważalnym trendem będzie profesjonalizacja i usprawnianie procesu M&A, a co za tym idzie coraz powszechniejsze użycie nowoczesnych technologii. W 2014 roku w Polsce obserwowaliśmy wzrost zainteresowania systemem Virtual Data Room, który znacznie przyśpiesza transakcje fuzji i przejęć. VDR od lat jest standardem wykorzystywanym do profesjonalnej organizacji procesów transakcyjnych na dojrzałych rynkach. W ostatnim kwartale 2014 r. odnotowaliśmy użycie systemu VDR podczas 10 spośród 57 transakcji. Uważamy, że było ich zdecydowanie więcej, ale nie były one jawne.

Źródło: FORDATA

Udostępnij artykuł: