MAC rzecznikiem samorządów – propozycja

Samorząd

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie rzecznikiem samorządów w rozmowach z rządem - taką propozycję złożył Michał Boni. Jeśli propozycja zostanie przyjęta oczekuje on od samorządów wsparcia reform. Zobowiązano się także do regularnych spotkań ze stroną rządową i zorganizowania debaty na temat obszarów metropolitalnych.

Propozycje Michała Boniego zostały przedstawione na posiedzeniu komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. MAC oczekuje od jednostek samorządu terytorialnego wspierania reform w kraju, jedocześnie obiecując, że te będą realistyczne i nie będą dodatkowo obciążały budżetów samorządów.

Minister Boni zapowiedział także stworzenie „zielonej księgi”, która będzie dotyczyć kwestii debaty metropolitalnej. Będzie ona punktem wyjścia do dyskusji na temat przyszłości metropolii w naszym kraju. Zobowiązał się także do działań na rzecz wprowadzenia Krajowej Polityki Miejskiej.

Ustawa dotycząca metropolii byla już w fazie przygotowania przez posłów PO i PSLu. Utknęła jednak, bowiem twórcy nie mogli się porozumieć w kwestii tego, jak liczne obszary mogą stanowić metropolię.

Michał Boni podczas wystąpienia powiedział, że zadaniem jego resortu jest dbałość o samorządy i doskonalenie ustroju terytorialnego. Usprawnienie mechanizmów współpracy między jst oraz zachęcanie do łączenia w większe jednostki to jedne z celów jakie stawia przed swoim resortem.

Źródło: www.samorzad.infor.pl

Udostępnij artykuł: