MAC w nowej siedzibie: podsumowanie 11 miesięcy działania, przedstawienie planów

Samorząd

W centrum naszych działań jest obywatel. W ciągu ostatnich miesięcy stworzyliśmy warunki dla wartości dodanej powstałej ze złożenia administracji i cyfryzacji - powiedział Michał Boni na konferencji w nowej siedzibie MAC przy ul. Królewskiej 27 w Warszawie.

Obywatel potrzebuje od państwa wsparcia w bardzo różnych sytuacjach. Tego się nie da zrobić bez nowoczesnych technologii. I bez państwa optimum skrojonego na miarę potrzeb – takiego, którego nie jest ani za dużo ani za mało.

Michał Boni przedstawił najbliższe zamierzenia MAC:

 • Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP 2.0+ )
 • Narodowy Plan Szerokopasmowy
 • Ustawa o zbiórkach publicznych (powinna wejść w życie wiosną)
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Ustawa o informatyzacji
 • Ustawa o elastycznych rozwiązaniach dla samorządów
 • Początek debaty o ustawie o otwartych zasobach
 • przygotowanie do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, który zacznie się 1 stycznia 2014 r.

O pracach MAC szczegółowo opowiadali wiceministrowie: Włodzimierz Karpiński (państwo sprawne w sytuacjach kryzysowych), Małgorzata Olszewska (projekty sieci szybkiego Internetu), Magdalena Młochowska (współpraca z samorządami, źródło lepszego działania państwa dla obywateli) i Andrzej Ręgowski (przełożenie działania państwa na procedury informatyczne).

Model państwa optymalnego musi działać w chwilach próby – mówił sekretarz stanu Włodzimierz Karpiński. – W sytuacjach kryzysowych akcję pomocy koordynuje wojewoda podległy szefowi MAC. Utrzymujemy stały kontakt z wojewodami i ta koordynacja sprawdza się. Dla nas kluczowy jest obywatel i nasza współpraca z samorządami – podkreślił Karpiński.

Dlatego przygotowujemy nową ustawę „elastyczne rozwiązania dla samorządów” z pakietem uproszczeń w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o samorządzie gminnym/powiatowym, w prawie geodezyjnym i kartograficznym. Tą ustawą chcemy stworzyć:

 • lepsze warunki do współpracy samorządów i wspólnego nabywania usług,
 • warunki do usprawnienia struktur administracyjnych w samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Bardzo ważne są też nowe zachęty finansowe do łączenia jednostek samorządowych, tak by mogły efektywniej wykonywać swoje zadania.

Cyfryzacja to dostęp do internetu, ale też wszystko to, co się z tym łączy – mówiła z kolei podsekretarz stanu Małgorzata Olszewska. Sieci szerokopasmowe oznaczają większą innowacyjność dla gospodarki, większe szanse pracy i zdobywania kwalifikacji przez obywateli, rozwój rynku rozrywki i mediów a także zupełnie nowe rozwiązania związane z internetem przedmiotów.

Min. Olszewska podkreśliła, jak ważne jest dla MAC wsparcie samorządów w tych inwestycjach, a także we wspieraniu obywateli, którzy zdobywają umiejętności cyfrowe. Dlatego MAC zajmuje się doradztwem, szkoleniami i działalnością informacyjną dla JST w ramach Projektu systemowego (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3), obejmującego:

 • stworzenie bazy modeli inwestycyjnych (technicznych, ekonomicznych i popytowych) wraz z oceną efektywności,
 • zmianami w warunkach realizacji Działania 8.4 PO IG, by lepiej wydawać środki unijne,
 • wsparciem m.in. dla programu Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej oraz projektów Regionalnych Programów Operacyjnych (m.in. dla województw pomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i mazowieckiego).

MAC wspiera też współpracę w ramach memorandum na rzecz budowy infrastruktury sieci szerokopasmowych.

Żeby wykorzystać dobrodziejstwa internetu, trzeba zbudować usługi dla obywateli. Takie, które pozwolą oszczędzić czas, pozwolą załatwić sprawę z dowolnego miejsca, w dowolnych godzinach – powiedział podsekretarz stanu Andrzej Ręgowski. – Wtedy przedsiębiorca będzie mógł się poświęcić swej działalności, inwestować w rozwój. Ręgowski wyjaśnił, że nie chodzi o budowanie supersystemów, ale o lepsze skoordynowanie prac. – To właśnie jest koło zamachowe informatyzacji: organizacja, praca zespołowa. Naszymi partnerami są samorządy – bo 70 proc. usług jest realizowanych na poziomie samorządowym. Ręgowski podkreślił, że systemy informatyczne już istnieją, a państwo z nich korzysta – jest wiele usług, od lokalnych po paneuropejskie. Trzeba jednak je rozwijać. Nową jakością wprowadzaną przez MAC jest wspólne działanie w tych dziedzinach.

Efektywnej informatyzacji potrzebne są nowe podstawy prawne. Bo nie chodzi o to, by tworzyć kosztowne zabawki, ale o sprawnie działające usługi dla użytkownika.

MAC przygotowuje zatem nowelizację ustawy o informatyzacji (jej założenia zaakceptował już Komitet Rady Ministrów ds Cyfryzacji):

 • Zinformatyzowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Łatwiej będzie załatwić sprawę urzędową przez internet, ponieważ:
  • wprowadzony zostanie obowiązek posługiwania się elektronicznymi skrzynkami podawczymi we wszystkich urzędach,
  • łatwiejsza będzie komunikacja elektroniczna z obywatelem (wybór drogi kontaktu przez obywatela),
  • możliwy będzie elektroniczny wgląd w akta sprawy, a także posługiwanie się skanami dokumentów wydanych przez administrację publiczną,
  • wprowadzone zostaną elektroniczne pełnomocnictwa procesowe, składanie zeznań lub wyjaśnień, elektroniczne wezwania na rozprawy w postępowaniach administracyjnych i podatkowych.

Jak podkreślił min. Ręgowski, chcemy, by stopniowo to, co elektroniczne, zrównało się z formą papierową.

Źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: