Maciej Brzozowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Wiceprezes zarządu Alior Bank

Maciej Brzozowski
Fot.Alior Bank

Wiceprezes zarządu Alior Bank

Odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym, płynności i operacyjnym, nadzoruje m.in. politykę kredytową banku dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz obszar windykacji i restrukturyzacji wierzytelności. Ryzykiem w bankowości zajmuje się od 1996 roku. Karierę zawodową rozpoczął w PKO Banku Polskim, potem związany był z Kredyt Bankiem. Przez ostatnie 3 lata w Narodowym Banku Polskim jako zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej zajmował się zagadnieniami dotyczącymi ryzyka i stabilności systemu finansowego.Do jego kompetencji należała również współpraca z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego w obszarze ograniczenia ryzyka systemowego.

W NBP zajmował się też zagadnieniami związanymi z instrumentami makroostrożnościowymi, w tym buforami kapitałowymi, a także odpowiadał za analizy nowych rozwiązań pakietu CRD IV/CRR dotyczącego zasad funkcjonowania banków, nakładania buforów kapitałowych oraz wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych. Od 2008 do 2014 roku w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pełnił funkcje kierownicze w Departamencie Oceny Ryzyka i Departamencie Inspekcji, gdzie m.in. odpowiadał za walidację zaawansowanych modeli ryzyka kredytowego do obliczania wymogów kapitałowych banków oraz obszar regulacji bankowych. Od 1999 roku zajmował się ryzyka w Kredyt Banku, gdzie pracował w Departamencie Ryzyka Kredytowego i Departamencie Zarządzania Ryzykiem. Uczestniczył w pracach związanych z budową modeli wyznaczających ryzyko niewykonania zobowiązań dla podmiotów korporacyjnych oraz obliczaniem wymogów kapitałowych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł Master of Business Administration Centrum Kształcenia Menedżerów przy tej uczelni. Wykładał podstawy ryzyka finansowego w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.

Źródło: Alior Bank
Udostępnij artykuł: