Maciej Kleczkiewicz złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Getin Noble Bank, Marek Kempny nowym członkiem Zarządu

Kadry

Maciej Kleczkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Getin Noble Banku ze skutkiem na 23 sierpnia 2021 r., podał Bank. Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) powołała ze skutkiem od 23 sierpnia 2021 r. Marka Kempnego na stanowisko członka Zarządu; został mu powierzony nadzór nad zarządzaniem pionem finansów,

Getin Noble Bank - Logo
Getin Noble Bank - Logo (źródło: Getin Noble Bank)

Maciej Kleczkiewicz złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Zarządu Getin Noble Banku ze skutkiem na 23 sierpnia 2021 r., podał Bank. Rada nadzorcza Getin Noble Banku (GNB) powołała ze skutkiem od 23 sierpnia 2021 r. Marka Kempnego na stanowisko członka Zarządu; został mu powierzony nadzór nad zarządzaniem pionem finansów,

Doświadczenie zawodowe członka zarządu Marka Kempnego obejmuje m.in.:

- Idea Money, luty 2021 r. - obecnie: członek rady nadzorczej
- Marek Kempny Risk Consulting (działalność gospodarcza) marzec 2021 r.,
- Idea Bank S.A., sierpień 2019 r. - grudzień 2020 r.: członek zarządu odpowiedzialny za ryzyka kluczowe, czytamy w komunikacie.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 49,93 mld zł

Czytaj także: Restrukturyzacja w Getin Noble Bank: zwolnienia obejmą nie więcej niż 650 osób

Maciej Kleczkiewicz posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Zarządzania, na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami, hurtownią danych i projektami. Swoją wiedzę pogłębiał poprzez liczne szkolenia zawodowe związane z zarządzaniem menadżerskim, a także uczęszczał na szkolenia specjalistyczne z dziedziny finansów i ryzyka.

Doświadczenie zawodowe:

05.2018 – 06.2021   Członek Rady Nadzorczej Home Broker S.A.

02.2018 – 02.2021   Członek Rady Nadzorczej Open Finance S.A.

09.2017 – obecnie   Członek Zarządu Getin Noble Bank S.A.

07.2016 – 08.2017   Dyrektor Zarządzający Obszarem Planowania i Informacji Zarządczej Getin Noble Bank S.A.

01.2011 – 03.2016   Dyrektor Departamentu Planowania i Informacji Zarządczej Bank Millennium S.A.

06.2006 – 12.2010   Kluczowy Kierownik Bank Millennium S.A.  (w tym: Departamentu Analiz Kredytów Konsumenckich, Wydziału Informacji Zarządczej, Departamentu Analiz Kredytów Konsumenckich)

04.2004 – 02.2006   Dyrektor Departamentu Informacji Zarządczej Bank Handlowy w Warszawie S.A.

08.2002 – 03.2004   Kierownik Zespołu Bank Handlowy w Warszawie S.A.

11.1999 – 07.2002   Specjalista ds. przetwarzania baz danych Citibank Poland S.A.

07.1998 – 11.1999   Sawan Grupa Softbank S.A.

Czytaj także: Getin Noble Bank: 87,9 mln zł straty netto w I kw. 2021 roku

Maciej Kleczkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Spełnia wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Zadania i odpowiedzialności:

Zarządzał i nadzorował prace Pionu Finansów.

Czytaj także: Getin Noble Bank ma zapłacić 20,97 mln zł składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: