Maciej Wilk

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu ds. operacyjnych Polskie Linie Lotnicze LOT

Fot. Polskie Linie Lotnicze LOT

Członek Zarządu ds. operacyjnych Polskie Linie Lotnicze LOT

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył Jednoczesne Studia Ekonomiczno-Menedżerskie.

Z LOT-em jest związany od 2010 roku, kiedy jako konsultant PwC Polska przygotowywał Plan Restrukturyzacji LOT-u na potrzeby postępowania przed Komisją Europejską. W 2013 roku zaczął pełnić w Firmie funkcję Dyrektora Biura Planowania i Kontrolingu, następnie przez dwa lata pełnił obowiązki Prokurenta, nadzorował kwestie finansowo-ekonomiczne, koordynował prace nad przygotowaniem Strategii Rentownego Wzrostu oraz wyboru nowej floty samolotów.

W kwietniu 2017 roku objął nadzorem Pion Operacyjny, koncentrując się między innymi na utrzymaniu najwyższej jakości i bezpieczeństwie przewozów, poprawie punktualności i regularności połączeń lotniczych oraz wzroście efektywności kosztowej.

Udostępnij artykuł: