Majewski Jarosław

M

Jarosław Majewski - prof. dr hab., prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Departamentu Prawnego BGŻ S.A., członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP.

Jarosław Majewski - prof. dr hab., prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dyrektor Departamentu Prawnego BGŻ S.A., członek Komisji Etyki Bankowej przy ZBP i arbiter Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: