Majowa oferta oszczędnościowych obligacji skarbowych

Finanse i gospodarka

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych nabywcom indywidualnym, utrzymane zostało na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych nabywcom indywidualnym, utrzymane zostało na poziomie z poprzedniego miesiąca.

Warunki emisji obligacji Skarbu Państwa w maju br.

Oprocentowanie 2-letnich papierów skarbowych wynosi 2,00% w skali roku. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek. W przypadku papierów o oprocentowaniu zmiennym także mnożnik i marże zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Dla papierów 3-letnich oprocentowanie wyliczane jest raz na 6 miesięcy w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze i mnożnik w wysokości 1,00. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 1,25%. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50%.

Obecna sytuacja na rynku finansowym nie wskazuje na potrzebę dokonywania zmian w oprocentowaniu obligacji oszczędnościowych, tak więc oferta majowa utrzymuje warunki z poprzedniego miesiąca. Obligacje 2-letnie oferują zyskowność na poziomie 2,00%, co jest stawką wyższą od rentowności analogicznych obligacji skarbowych dostępnych dla dużych inwestorów na rynku hurtowym (nieco powyżej 1,6%). Również pozostałe obligacje oszczędnościowe sprzedawane w maju oferują znacznie lepszą zyskowność od obligacji handlowanych na rynku hurtowym.

Utrzymany został korzystny dla nabywców (obniżony w kwietniu br.) poziom opłat za przedterminowy wykup obligacji. W przypadku konieczności wycofania oszczędności ponoszony koszt to 70 groszy za każdą obligację 2-, 3- i 4- letnią i 2 zł przy przedterminowym wykupie obligacji 10-letniej - komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Od 27 kwietnia br. można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Od 1 maja br. do 31 maja br. prowadzona jest sprzedaż nowych emisji skarbowych papierów dłużnych na następujących warunkach:
150503.obligacje.sp.864

Jak można nabyć obligacje skarbowe?

Obligacje Skarbu Państwa można kupić przez telefon: dzwoniąc pod numer 801 310 210, w godzinach od 8 do 20, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy, oraz przez Internet w serwisie: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub poprzez konto Inteligo. Zakupu można także dokonać w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Instytucją uprawnioną do dystrybucji obligacji skarbowych, czyli agentem sprzedaży, jest PKO Bank Polski.

Ministerstwo Finansów
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: