Majowy Index Pengab – sezonowa korekta koniunktury

Raporty

Po wzroście indeksu bankowego Pengab w kwietniu w maju przyszła zapowiadana korekta. Indeks spadł o 10,6 pkt., osiągając poziom 25,7 pkt. Zmniejszył się odsetek placówek, które informowały, że zainteresowanie kredytami wzrasta, ale nie przybywa liczby placówek, które informują o spadku zainteresowania nimi.

Dom zbudowany z banknotów
Fot. stock.adobe.com/udra11

Po wzroście indeksu bankowego Pengab w kwietniu w maju przyszła zapowiadana korekta. Indeks spadł o 10,6 pkt., osiągając poziom 25,7 pkt. Zmniejszył się odsetek placówek, które informowały, że zainteresowanie kredytami wzrasta, ale nie przybywa liczby placówek, które informują o spadku zainteresowania nimi.

Spadek indeksu kredytów konsumpcyjnych wyniósł 18 pkt., jednak w porównaniu do tego samego okresu roku minionego jest wyższy o 10 pkt. Jeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to od lutego obserwowano bezprecedensowe wzrosty, a obecnie spadek z 55% do 33% odsetek placówek, które dotychczas informowały o wzroście zainteresowania klientów tą kategorią kredytów.Zasadniczo trend długookresowy jest utrzymany, a obecnie obserwujemy tylko fluktuacje, które się na niego nakładają. Podobny scenariusz jest obserwowany w depozytach gospodarstw domowych, tu również o 10% obniżył się odsetek placówek, które dotychczas informowały o wzroście zainteresowania ze strony klientów. Podobnie jest w przypadku depozytów terminowych. Jeśli chodzi o kredyty jednostek gospodarczych, to indeks obniżył się w stosunku do poprzedniego miesiąca o 11 pkt., a rok do roku o 16 pkt. To dość istotna zmiana. Podobnie jest w przypadku kredytów obrotowych. Jeśli jednak zwrócić uwagę na indeksy prognoz w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym to indeksy są wyższe. Podobny scenariusz występuje w przypadku depozytów jednostek gospodarczych. Jeśli chodzi o prognozy sześciomiesięczne, to są one nadal optymistyczne i znacząco przeważa odsetek placówek, które informują, że przewiduje dalszy wzrost zainteresowania klientów różnymi kategoriami produktowymi. Również placówki bankowe w ocenach swojej przyszłej sytuacji ekonomicznej, w większości nadal są przekonane, że nastąpi tu poprawa (zmiana tylko o -2%). W pytaniach dodatkowych zapytano w ankiecie o grupę klientów seniorów. W opinii 73% respondentów potrzebne są specjalne świadczenia skierowane do tej grupy. Ponad 40% badanych placówek bankowych potwierdza, że ma produkty dedykowane specjalnie dla seniorów, a 90% wskazuje, że grupa ta potrzebuje takich sprofilowanych dla niej produktów bankowych.

Raport AMRON-SARFiNJeśli chodzi o kredyty mieszkaniowe, to pierwszy kwartał tego roku okazał się najlepszy, jeśli chodzi o liczbę i wartość zawieranych nowych umów od 2011 roku.Banki udzieliły ponad 55 tys. nowych kredytów o wartości prawie 13 mld zł. W stosunku do poprzedniego kwartału to wyniki wyższe o odpowiednio 23,27% oraz 18,19%. Zwrócono uwagę, że na ten wynik znaczący wpływ miało zakończenie z końcem tego roku dopłat w ramach Programu „Mieszkanie dla Młodych”. W tym roku do końca marca w ramach Programu podpisano 11,6 tys. umów o wartości 2,07 mld zł. Stanowiły one odpowiednio 21,13% liczby i 16,06% wartości nowych kredytów mieszkaniowych. Od stycznia do marca banki udzieliły 55156 nowych kredytów mieszkaniowych (ponad 23% więcej niż w IV kwartale 2017 r. i o 9,79% więcej niż rok temu). Łączna wartość nowo udzielonych kredytów to 12,915 mld zł.

Analitycy są przekonani, że na tak dużą akcję kredytową wpływ miały utrzymujące się bardzo niskie podstawowe stopy procentowe. Jest też duże zainteresowanie w inwestowanie w mieszkania na wynajem. Decyzje o takich inwestycjach zostały przyspieszone przez informacje z rynku deweloperów, którzy narzekają na ograniczenia w dostępie do nowych gruntów pod inwestycje, brak siły roboczej w budownictwie i wzrost cen materiałów budowlanych. Jak stwierdził, dr Jacek Furga, prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji i przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych w ZBP wymienione negatywne czynniki mogą spowodować wzrost cen mieszkań realizowanych w rozpoczynanych obecnie inwestycjach. Według danych z Systemu AMRON w porównaniu do I kwartału 2017 roku, we wszystkich analizowanych aglomeracjach zarejestrowano wzrost przeciętnej ceny transakcyjnej 1 m2 powierzchni użytkowej mieszkania, np. aż o 653 zł/m2, wzrosła średnia cena w Gdańsku. W I kwartale 2018 roku we wszystkich miastach zanotowano też niewielkie wzrosty czynszów najmu mieszkań prywatnych. Najwięcej wzrosły one w Gdańsku i Katowicach, bo odpowiednio o 50 zł (czyli 3,46%) i 28 zł (3,20%) w porównaniu do IV kwartału 2017 roku. Jeśli chodzi o strukturę cenową i powierzchni kupowanych mieszkań oraz udział kredytów w ich finansowaniu to ponad 75% takich mieszkań ma powierzchnię poniżej 65 m2, a ich cena w większości przypadków nie przekracza 300 tys. złotych. Zaciągane kredyty hipoteczne w 57% mają niższy wskaźnik LtV niż rekomendowany przez Rekomendację S, czyli 80%. Relacja liczby transakcji na rynku pierwotnym do rynku wtórnego w większych aglomeracjach pokazuje nadal znaczny niedobór mieszkań.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: