Makrootoczenie: W poszukiwaniu właściwego modelu

BANK 2009/04

Nie trzeba być superwnikliwym obserwatorem naszej gospodarki, by dostrzec wiele negatywnych zjawisk ekonomicznych. I nie chodzi tylko o bezrobocie i spadek kursu złotego.

Sławomir Nahotko

Do tej pory nikt jednak nie pokusił się o opisanie całości zjawisk mających wpływ na równowagę gospodarczą. Czyż można się temu dziwić, skoro nie znalazły się one także w sejmowym wystąpieniu ministra finansów? Brakuje zwłaszcza informacji dotyczących:

  • struktury realizowanych robót publicznych i zamierzeń w tym zakresie. Nie wia-domo, ile przeznaczono tam na nakłady na mistrzostwa Europy w piłce nożnej w 2012 r., ile na budowę autostrad, ile dla samorządów;
  • struktury długu publicznego, w tym „długu gierkowskiego” i prywatyzacyjnego, wewnętrznego i zewnętrznego. Jest to zagadnienie istotne, jak się bowiem okazało, prywatyzację mają...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: