Mała firma otworzy online konto w Raiffeisen Polbank

Bankowość

Raiffeisen Polbank udostępnił osobom prowadzącym indywidualną działalność gospodarczą możliwość założenia konta firmowego zdalnie, bez wychodzenia z domu oraz bez oczekiwania na wizytę kuriera. Wystarczy wypełnienie krótkiego wniosku internetowego oraz wykonanie przelewu na kwotę 1 zł w celu weryfikacji danych podanych w zgłoszeniu. Przelew powinien zostać wykonany z konta prywatnego, ale istnieje również możliwość zlecenia przelewu z rachunku firmowego, który w nazwie zawiera imię i nazwisko osoby prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą.

Do otwarcia rachunku, w przypadku osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą, wystarczy podanie jedynie kilku najważniejszych danych, jak: imię i nazwisko, numer telefonu, seria, numer i data ważności dowodu osobistego, adres e-mail, nazwisko panieńskie matki, miejsce urodzenia oraz adres. Pozostałe dane bank pobiera z bazy CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o  Działalności Gospodarczej). Uwierzytelnieniu tożsamości klienta służy też przelew autoryzacyjny na 1 zł, dzięki któremu bank może porównać dane z wniosku internetowego, z danymi widniejącymi na przelewie przychodzącym z banku, w którym klient już posiada konto. Po pozytywnej weryfikacji zgodności danych klient otrzymuje konto firmowe w Pakiecie R-Direct, rachunek rozliczeniowo-lokacyjny, kartę debetową Visa Business i pakiet startowy do kanałów elektronicznych, który wysyłany jest SMS-em. Potwierdzenie zawarcia umowy otrzymuje w systemie R-Online. Bank otwiera konto w ciągu doby od otrzymania przelewu autoryzacyjnego.

Podobny proces zdalnego otwierania rachunku dostępny jest dla klientów indywidualnych Raiffeisen Polbank od maja 2014 roku. Klient wypełnia krótki wniosek, w którym podaje jedynie kilka podstawowych danych identyfikacyjnych, jak imię i nazwisko, numer i seria dowodu osobistego wraz z terminem ważności, numer PESEL, nazwisko panieńskie matki oraz miejsce urodzenia. Następnie wykonuje przelew autoryzacyjny na 1 zł. Nie ma potrzeby wizyty klienta w oddziale, ani spotkania z kurierem, a konto otwierane jest w ciągu maksymalnie godziny od otrzymania przelewu autoryzacyjnego.

Proces otwierania konta online w Raiffeisen Polbank jest obecnie jednym najnowocześniejszych na rynku bankowym w Polsce. Plasuje on bank w czołówce pod względem łatwości i szybkości otwarcia rachunku przez Internet. Bank daje też możliwość zawarcia umowy, która dostarczana jest do klienta za pośrednictwem kuriera – jest to rozwiązanie dla osób, które są przyzwyczajone do bardziej tradycyjnego modelu obsługi.

Źródło: Raiffeisen Polbank

Udostępnij artykuł: