Małe firmy – rosną inwestycje z leasingu, spadają z kredytu

Firma / Multimedia / Wydarzenia

Z badań Centrum Badań Marketingowych Indicator oceniających dostęp Małych i Średnich Przedsiębiorstw do usług bankowych w Polsce wynika, że najmniejsze firmy jeśli decydują się na inwestycje to głównie korzystają ze środków własnych lub leasingu – mówi prof. Jan Garlicki, dyrektor generalny CBM Indicator.

Z badań Centrum Badań Marketingowych Indicator oceniających dostęp Małych i Średnich Przedsiębiorstw do usług bankowych w Polsce wynika, że najmniejsze firmy jeśli decydują się na inwestycje to głównie korzystają ze środków własnych lub leasingu – mówi prof. Jan Garlicki, dyrektor generalny CBM Indicator.

#JanGarlicki: Rośnie skłonność inwestowania przez małych przedsiębiorców, ale jednocześnie spada zainteresowanie kredytem #CBMIdicator @KPK_PL

„Dostęp mikro, małych i średnich przedsiębiorców do kredytu w Polsce. Ocena stanu obecnego i perspektyw” – pod tym tytułem w Klubie Bankowca zorganizował konferencję  Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej przy Związku Banków Polskich.Wydarzenie otwierała prezentacja Centrum Badań Marketingowych Indicator dotycząca oceny Małych i Średnich Przedsiębiorstw do usług bankowych.

1/3 przedsiębiorców pożycza od rodziny

Indicator bada mikro firmy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa już od 21 lat. W tym czasie dostęp tej grupy polskich firm do kredytu i różnego rodzaju innych form finansowania radykalnie się zwiększył, i stał się znacznie łatwiejszy - mówi prof. Jan Garlicki, dyrektor generalny CBM Indicator.Jednak, jak przyznaje, nadal  mikro i mali przedsiębiorcy inwestują przede wszystkim ze środków własnych. 1/3 przedsiębiorców korzysta z pożyczek od rodziny. Ta grupa przedsiębiorców rzadko korzysta z kredytu, jednak coraz częściej sięga po leasing. 

Obawa przed ryzykiem

Ciekawym zjawiskiem jest fakt, że rośnie skłonność inwestowania przez małych przedsiębiorców, ale jednocześnie spada zainteresowanie kredytem - zauważa prof. Jan Garlicki.Z badań wynika, że przedsiębiorcy boją się ryzyka, na które składa się między innymi obawa przed wzrostem stóp procentowych, a także niepokój dotyczący zaskakujących zmian regulacyjno-podatkowych.Faktem jest jednak, że przedsiębiorcy pozytywnie oceniają rozwiązania zawarte w konstytucji biznesu, ale część z nich nie widzi pozytywnych zmian w ich otoczeniu. Wskazują na rosnącą liczbę kontroli i restrykcyjnych przepisów.

Dobre perspektywy?

Dyrektor generalny CBM Indicator zauważa, że przedsiębiorcy pozytywnie oceniają przyszłość swoich firm.Jego zdaniem powodem tego stanu rzeczy jest rosnące PKB i popyt napędzany m.in. transferami socjalnymi.Drugim czynnikiem wpływającym na optymizm przedsiębiorców są nadal dobre wyniki eksportu, co jest m.in. wynikiem korzystnych firm oferowanych przez polskie firm ich zagranicznym kontrahentom.  
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: