Małe obiekty nie będą wymagały pozwolenia na budowę

Komentarze ekspertów

Projekt ustawy prawo budowlane, który znajduje się w konsultacjach społecznych, zawiera wiele korzystnych zmian, chociaż niektóre regulacje wymagają jeszcze uzupełnienia – uważa Konfederacja Lewiatan. Obiekty małej architektury, bez względu na lokalizację, nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Do tej listy należałoby jeszcze dodać urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

logo Konfederacja Lewiatan

Projekt ustawy prawo budowlane, który znajduje się w konsultacjach społecznych, zawiera wiele korzystnych zmian, chociaż niektóre regulacje wymagają jeszcze uzupełnienia – uważa Konfederacja Lewiatan. Obiekty małej architektury, bez względu na lokalizację, nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia. Do tej listy należałoby jeszcze dodać urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Małe obiekty, bez względu na lokalizację, nie będą wymagały ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia @LewiatanTweets #budowa

Do tej pory, obiekty małej architektury w miejscach publicznych wymagały przynajmniej zgłoszenia.- Szczególnie pozytywnie oceniamy wyłączenie paczkomatów spod obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę, czy też dokonywania zgłoszenia. Ale regulacją powinny być objęte urządzenia nie tylko do przechowywania, ale także do wysyłania lub odbierania przesyłek. Proponujemy, aby do tej listy dodać jeszcze urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – mówi Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Pracodawcy postulują również, aby do listy robót nie wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymagających zgłoszenia wykonywania robót budowlanych dodać prace polegające na przebudowie małych elektrowni wodnych (MEW) o mocy do 1 MW. Prace te często będą wiązały się ze zmianą parametrów użytkowych i technicznych istniejącego obiektu budowlanego, ale niekoniecznie ze zmianą kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości i szerokości obiektu. Będą więc odpowiadały definicji przebudowy w rozumieniu prawa budowlanego.- Chcemy, aby w odniesieniu do instalacji małej hydroenergetyki, prace budowlane związane z repoweringiem i modernizacją, które spełniają zakres pojęcia przebudowy, były zwolnione z potrzeby uzyskiwania pozwolenia na budowę i wymagały jedynie zgłoszenia – dodaje Dominik Gajewski. 
Udostępnij artykuł: