Małe Wielkie Oszczędności w Raiffeisen Polbank

Bankowość

Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności". Jest to produkt oparty na Subfunduszach Raiffeisen SFIO Parasolowy i pozwala na systematyczne comiesięczne oszczędzanie ustalonych kwot na dowolnie wybrany cel - mieszkanie, edukację, emeryturę, podróż dookoła świata, itd. Dla klientów, którzy chcą skorzystać z programu, bank przygotował specjalne portfele modelowe. Każdy z nich opiera się na wcześniej określonej strategii inwestowania kapitału, a możliwy do osiągnięcia dzięki wybranemu modelowi zysk uzależniony jest od poziomu akceptowanego przez klienta ryzyka.

Raiffeisen Polbank wprowadził do oferty Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności". Jest to produkt oparty na Subfunduszach Raiffeisen SFIO Parasolowy i pozwala na systematyczne comiesięczne oszczędzanie ustalonych kwot na dowolnie wybrany cel - mieszkanie, edukację, emeryturę, podróż dookoła świata, itd. Dla klientów, którzy chcą skorzystać z programu, bank przygotował specjalne portfele modelowe. Każdy z nich opiera się na wcześniej określonej strategii inwestowania kapitału, a możliwy do osiągnięcia dzięki wybranemu modelowi zysk uzależniony jest od poziomu akceptowanego przez klienta ryzyka.

Dostępne są cztery portfele modelowe: Bezpieczny, Stabilny, Zrównoważony i Agresywny. Skład każdego z portfeli został ustalony tak, aby wybór spośród subfunduszy Raiffeisen SFIO Parasolowego pozwalał na maksymalizację potencjalnego zysku niezależnie od sytuacji na rynku. Minimalna miesięczna wpłata w ramach programu w wynosi 100 zł, nie ma natomiast ograniczeń co do górnej wysokości. Najkrótszy okres, na jaki można dołączyć do programu, wynosi 5 lat.

140901.oszczednosci.01.550x

Subfundusze wchodzące w skład Raiffeisen SFIO Parasolowego i służące za podstawę opracowanych portfeli modelowych charakteryzują się różnymi strategiami inwestycyjnymi i poziomami ryzyka. 

140901.oszczednosci.02.550x

Nie ma opłat za zerwanie lub niedotrzymanie warunków programu. Klient ponosi jedynie jednorazową opłatę początkową, określoną procentowo dla konkretnego portfela w powyższej tabeli. Opłata wyliczana jest następująco: wysokość zadeklarowanej wpłaty razy 12 miesięcy razy liczba lat trwania programu i razy stawka procentowa. Przykładowo opłata przy składce miesięcznej 200 zł i 5-letnim okresie trwania programu w portfelu Bezpiecznym wynosi 36 zł, a Zrównoważonym - 198 zł. W przypadku przekroczenia zadeklarowanej sumy wpłat pobierana jest dodatkowa opłata manipulacyjna zgodnie z Tabelą Opłat.

Program Systematycznego Inwestowania "Małe Wielkie Oszczędności" jest dostępny w oddziałach Raiffeisen Polbank.

Źródło: Raiffeisen Polbank

Udostępnij artykuł: