Małgorzata Jarosińska-Jedynak: Polska będzie prawdopodobnie największym beneficjentem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Otrzymamy ok. 2 mld euro, czyli 27 proc.

Powiedzieli

minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Źródło: YouTube.com

Podczas spotkania inaugurującego utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, w czasie konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, która odbyła się w Katowicach (27.01.2020 r.) minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak powiedziała, że:  

− Propozycja Komisji Europejskiej to nowe możliwości i szansa dla regionów węglowych. Polska będzie prawdopodobnie największym beneficjentem funduszu. Otrzymamy około 2 miliardy euro, czyli około 27 procent z całego budżetu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Ta kwota to oczywiście kropla w morzu potrzeb zarówno tych polskich regionów węglowych, które dopiero rozpoczną swoją transformację, jak i tych powęglowych, które już ją rozpoczęły i wciąż borykają się z jej negatywnymi skutkami.

Minister Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że polski rząd dąży i podejmuje działania, które mają na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej.

− Do neutralności klimatycznej chcemy dojść w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem krajowych warunków społecznych i gospodarczych – powiedziała minister Jarosińska-Jedynak

I dodała, że jako strona Porozumienia paryskiego zobowiązaliśmy się do osiągnięcia neutralności klimatycznej w drugiej połowie XXI wieku.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak,

minister funduszy i polityki regionalnej

Udostępnij artykuł: