Małgorzata Kot

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A

Członek Zarządu Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A

Od kwietnia 2020 roku jest członkiem zarządu PZU Życie SA. W latach 2001-2012 zajmowała stanowiska menadżerskie w STU Ergo Hestia SA, PZU SA oraz HDI Asekuracja TU SA. Od 2012 roku była związana z TUiR Allianz Polska SA, gdzie pełniła kolejno funkcje: Dyrektora Departamentu Współpracy z Kluczowymi Partnerami, Dyrektora Departamentu Współpracy z Multiagencjami oraz Dyrektora ds. Współpracy z Kluczowymi Partnerami i Bancassurance.

Jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych oraz Akademię Profesjonalnego Coacha w Szkole Głównej Handlowej, a także wiele kursów, m.in. w zakresie oceny ryzyk majątkowych, obsługi klienta oraz w ramach Programu Rozwoju Talentów Allianz, m.in. Building Business Acumen, negocjacje, przywództwo XXI wieku, TOP Menedżer.

Udostępnij artykuł: