Małgorzata Rusewicz powołana w skład Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego GPW

Kadry

Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA została powołana w skład elitarnego grona członków Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Decyzję tę podjął zarząd GPW w uchwale z dnia 29 października 2020 r.

Małgorzata Rusewicz
Fot. Materiały prasowe

Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA została powołana w skład elitarnego grona członków Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Decyzję tę podjął zarząd GPW w uchwale z dnia 29 października 2020 r.

Komitet Konsultacyjny GPW ds. Ładu Korporacyjnego jest stałym ciałem doradczym w sprawach dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynkach prowadzonych przez GPW, a także współpracy GPW z innymi podmiotami w zakresie rozwoju i promowania corporate governance w Polsce. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji polskiego rynku kapitałowego, autorytety w dziedzinie corporate governance, a także pracownicy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Czytaj także: Małgorzata Rusewicz prezesem IZFiA na kolejną kadencję >>>

Udostępnij artykuł: