Małgorzata Sadurska

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Pekao S.A.

Małgorzata Sadurska Członek Zarządu PZU SA od 13 czerwca 2017 roku oraz PZU Życie SA od 19 czerwca 2017 roku. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu.

Ukończyła studia Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej. Program menedżerskich studiów był realizowany we współpracy z amerykańską uczelnią University of Minnesota w Minneapolis.

W ramach prowadzonego przez ten uniwersytet programu zdobyła również certyfikat w zarządzaniu zasobami ludzkimi i marketingu. W Zarządzie PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialna za Pion Współpracy z Bankami, w tym bancassurance i strategiczne programy partnerskie oraz Pion Klienta Korporacyjnego.

Nadzoruje także zagraniczne spółki Grupy PZU. Jest także członkiem kluczowych Komitetów funkcjonujących w PZU SA oraz PZU Życie SA, w tym: Komitetu Inwestycyjnego, Komitetu Ryzyka Grupy PZU, Komitetu Ryzyka Inwestycyjnego. Do 2017 roku na stanowisku szefa Kancelarii Prezydenta PR. Była odpowiedzialna za współpracę z Radą Ministrów, parlamentem i organami administracji publicznej.

W latach 2012-2015 wiceprzewodnicząca Komisji do spraw Zmian w Kodyfikacji Sejmu RP. Uczestniczyła w pracach nad projektami ustaw dotyczących prawa cywilnego i karnego oraz kodeksu spółek handlowych. W 2007 roku przewodnicząca Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyła w posiedzeniach zespołu ds. ubezpieczeń społecznych. Zajmowała się analizą skutków prawnych, społecznych i finansowych rozwiązań w tej dziedzinie.

Aktualnie Członek Rad Nadzorczych spółek z Grupy PZU.

Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: