Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek dołączyła do Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich

Kadry

29 maja br. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za 2018 rok. Skład Rady TEP został uzupełniony o jednego członka, została nim dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

29 maja br. odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za 2018 rok. Skład Rady TEP został uzupełniony o jednego członka, została nim dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.

Skład Rady #TEP został uzupełniony o jednego członka, została nim dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Podczas spotkania podsumowano ostatni rok działalności, zrealizowane cele i przedstawiono plan działań na 2019 rok oraz towarzyszący mu budżet Towarzystwa. Do Rady TEP dołączyła dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, doktor nauk ekonomicznych, związana z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW, gdzie jest cenionym wykładowcą. Przez wiele lat pełniła funkcję Głównej Ekonomistki Konfederacji Lewiatan. Od 2016 roku aktywnie działa w Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. Do Towarzystwa Ekonomistów Polskich dołączyła w 2018 r., od razu  angażując się w jego działalność merytoryczną oraz promocję.

Skład Rady TEP

Rada TEP funkcjonuje w następującym składzie: Julia Patorska -przewodnicząca, dr Ewa Balcerowicz i dr Wiktor Wojciechowski - wiceprzewodniczący, Joanna Kośmider - sekretarz generalna, dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Rafał Rudzki i Jacek Wojciechowicz - członkowie. Komisja Rewizyjna TEP pracuje w trzyosobowym składzie: Wiktor Patena, Urszula Skorupska oraz Beata Pawłowska. 
Udostępnij artykuł: