Małgorzata Zaleska Prezesem GPW

Tylko u nas

Prof. Małgorzata Zaleska została powołana na stanowisko prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy.

Prof. Małgorzata Zaleska została powołana na stanowisko prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wejdzie w życie pod warunkiem udzielenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy.

Małgorzata Zaleska jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studia Administracji na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych. W 2000 r. otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, następnie w 2004 r. - tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Małgorzata Zaleska jest Dyrektorem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, Przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, Członkiem Komitetu Badań Ekonomicznych NBP oraz Członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w dyscyplinie Finanse. W swoim dorobku naukowym i popularno-naukowym posiada ponad 350 publikacji.

W przeszłości była m.in.: Doradcą Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (1998-2003), Członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych (2000-2002), Członkiem Komisji Nadzoru Bankowego (2007), Prezesem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (2007-2009), Członkiem Zarządu International Association of Deposit Insurers (2008-2009), Przewodniczącą Grupy Badawczej European Forum of Deposit Insurers (2008-2009), Członkiem International Relations Committee przy Europejskim Banku Centralnym (2009-2013), Członkiem Economic and Financial Committee przy Radzie UE (2009-2015), Członkiem Zarządu Narodowego Banku Polskiego (2009-2015) odpowiedzialnym m.in. za sprawowanie nadzoru nad Departamentem Zagranicznym, Departamentem Zarządzania Strategicznego i Departamentem Komunikacji i Promocji, Pełnomocnikiem Zarządu NBP do spraw wprowadzenia euro w Polsce (2013-2015), a także Przewodniczącą Komitetu Badań Ekonomicznych NBP (2014-2015).

Źródło: www.gpw.pl

Udostępnij artykuł: