Mali optymiści

Polecamy

Mimo pojawiających się w nowym roku trudności, małe przedsiębiorstwa bardzo optymistycznie patrzą w przyszłość. Ciągły rozwój małych firm przyczyni się do rozwoju gospodarczego w tym sektorze.

Mimo pojawiających się w nowym roku trudności, małe przedsiębiorstwa bardzo optymistycznie patrzą w przyszłość. Ciągły rozwój małych firm przyczyni się do rozwoju gospodarczego w tym sektorze.

Na początku roku 2013 przedsiębiorcy z sektora MŚP nie byli dobrej myśli jeśli chodzi o swoją przyszłość w nadchodzących kwartałach. Jednakże prognozy ich nie sprawdziły się i kolejne miesiące przyniosły nieoczekiwaną poprawę sytuacji. Można pokusić się o stwierdzenie, że negatywne przewidywania zmobilizowały przedsiębiorców do pracy.

Mimo ogólnej poprawy sytuacji na rynku, aż 34,3 proc. przedsiębiorców odczuło obniżenie koniunktury w niektórych obszarach działalności. Optymizmem napawa 24,9 proc. przedsiębiorców, które w tym samym czasie odczuło wzrosty. Warto również wspomnieć, że wraz ze zmianą nastrojów, zmieniały się ceny. Nieco ponad ¼ postanowiła obniżyć ceny produktów, 52 proc. utrzymała swoje ceny na podobnym poziomie co wcześniej.

Niespełna 20 proc. zaś zaryzykowało podnieść ceny. Zaowocowało to pogorszeniem się sytuacji 37 proc. firm. Jedynie 22,3 proc. może pochwalić się poprawą. Jednocześnie doszło do zmian w zatrudnieniu. W sektorze MŚP przedsiębiorcy chętniej zwalniali (10,2 proc.), niż zatrudniali pracowników (tylko 8,2 proc.)

Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają swoje szanse w 2014 roku. Aż 41,1 proc. ma nadzieję na utrzymanie stabilizacji. Podkreślić należy, że aż 32,5 proc. przedsiębiorców oczekuje poprawy swojej sytuacji, natomiast tylko 24,9 proc. przewiduje spadek.

Wśród nich najbardziej optymistyczni są przedsiębiorcy z sektora usług, w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Pogorszenia swojej sytuacji spodziewają się tylko przedsiębiorcy z branży budowlanej.

W pierwszej połowie 2014 roku przedsiębiorcy spodziewają się spadków na rynku krajowym. Dużo bardziej optymistyczni są przedsiębiorstwa obejmujące swoim zasięgiem rynek zagraniczny.

Aż 28,1 proc. z nich przewiduje wzrost, podczas gdy 18,3 proc. spodziewa się spadku. 53,6 proc. przedsiębiorców pragnie utrzymać sprzedaż na stałym poziomie.

Warto wspomnieć, że wobec spowolnienia gospodarki MŚP uwypuklają swój potencjał i walczą o miejsce na rynku. Aż 31,6 proc. przedsiębiorców przewiduje poprawę swojej pozycji na rynku, a tylko 8,9 proc. spodziewa się jej pogorszenia.

Optymizm przedsiębiorców przełoży się na zmiany na rynku pracy. 13,5 proc. spodziewa się wzrostu zatrudnienia, podczas gdy 8,8 proc. zakłada redukcję etatów.

Na podstawie: NNV AG

Udostępnij artykuł: