Małopolska w chmurze

Finanse i gospodarka

Coraz więcej urzędów w Polsce stawia na innowacyjność i wprowadza w swoich strukturach rozwiązania mające na celu optymalizację działań i redukcję kosztów. Jednym z nich jest Małopolski Urząd Wojewódzki, który zdecydował się na wdrożenie chmury prywatnej w oparciu o platformę Windows Server 2012 Hyper-V oraz Microsoft System Center 2012. W wyniku tych działań Urząd uzyska wyższą wydajność oferowanych usług, podwyższy poziom bezpieczeństwa danych i zapewni ciągłość pracy w przypadku awarii sprzętu.

Coraz więcej urzędów w Polsce stawia na innowacyjność i wprowadza w swoich strukturach rozwiązania mające na celu optymalizację działań i redukcję kosztów. Jednym z nich jest Małopolski Urząd Wojewódzki, który zdecydował się na wdrożenie chmury prywatnej w oparciu o platformę Windows Server 2012 Hyper-V oraz Microsoft System Center 2012. W wyniku tych działań Urząd uzyska wyższą wydajność oferowanych usług, podwyższy poziom bezpieczeństwa danych i zapewni ciągłość pracy w przypadku awarii sprzętu.

Aby wdrożyć nowe rozwiązanie oparte na chmurze zakupiono 16 maszyn wirtualnych, które skutecznie zastępują przynajmniej 20 serwerów fizycznych. Ponadto, dzięki wdrożeniu Microsoft System Center Service Manager, pracownicy uzyskali dostęp do intuicyjnego interfejsu.

Nowoczesny i wydajny system informatyczny wprowadzany w Małopolsce wspomoże działalność całego województwa. Celem wdrożenia było stworzenie łatwego w obsłudze narzędzia, które optymalizuje współpracę jednostek z całego obszaru województwa. Na zastosowanych rozwiązaniach chmurowych działają systemy dedykowane urzędu i systemy biznesowe, jak aplikacje intranetowe i wspierające, obieg dokumentów, aktualizacja oprogramowania, antywirus. Automatyzacja i standaryzacja procesów wpływa pozytywnie na wskaźnik niezawodności i skraca czas przestojów i usuwania skutków awarii.

System Center Service Manager zbiera informacje, utrwala i porządkuje metody postępowania w sytuacjach rodzaju awarie czy niska wydajność. W efekcie następuje definiowanie procesów w oparciu o najlepsze praktyki. System pozwala również na samodzielne rozwiązanie wielu problemów, bez wsparcia działów IT, co redukuje koszty pomocy technicznej.

Ponadto przechowywanie dokumentacji w środowisku chmury usprawni realizację spraw skracając niezbędny czas i podnosząc efektywność pracowników.

Na podstawie: Małopolski Urząd Wojewódzki zwiększa wydajność i bezpieczeństwo danych, Microsoft

Udostępnij artykuł: