Mamy jasno sprecyzowane cele

Tylko u nas

Rozmowa z Zbigniewem Jagiełło - Prezesem PKO Banku Polskiego

Rozmowa z Zbigniewem Jagiełło - Prezesem PKO Banku Polskiego

Pozwolę sobie przypomnieć że 1 kwietnia podpisaliśmy umowę o przejęciu aktywów Nordea w Polsce, które składały się z trzech elementów: tzw. portfela kredytów korporacyjnych zarządzanych bezpośrednio ze Sztokholmu, firmy ubezpieczeniowej Nordea Life, firmy leasingowej Nordea oraz Nordea Bank Polska. Jest tak, że portfel kredytów korporacyjnych jest w całości inkorporowany do naszego banku - nie ma go już jako odrębnego, zarządzanego przez matę w Sztokholmie. Nordea Life nazywa się PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczęń. Jesteśmy w procesie połączenia firmy leasingowej - w ciągu najbliższych tygodni będzie już tylko PKO Leasing. Obecnie oczekujemy zgody KNFu na połączenie prawne z Nordea Bank Polska. Spodziewamy się je otrzymać w ciągu kilku tygodni. Wówczas w przeciągu następnych kilku tygodni z wszystkich placówek zniknie nazwa Nordea Bank Polska i pojawi się nazwa naszego banku. Będzie to zakończenie prawnego połączenia obu banków.

Na koniec I kwartału 2015 roku chcemy dążyć do tzw. połączenia fizycznego, co będzie oznaczało, że w każdej placówce byłego Nordea Bank Polska będą dostępne wszystkie produkty, które są w ofercie PKO Banku Polskiego, natomiast stare produkty Nordei będą powoli wygaszane - aby oferta była taka sama z punktu widzenia pracowników i klientów naszego wspólnego banku.

Mamy już PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeniowe  - spółka, która ma licencję na produkty życiowe w Polsce. Kontrolujemy ją, integrujemy z działalnością sprzedażową w naszym banku. Złożyliśmy wniosek dotyczący licencji na PKO Towarzystwo Ubezpieczeń Majątkowych. Po jej otrzymaniu będziemy mieli dwie firmy, które zapewnią pełny wachlarz produktów dla naszego banku. To jest strategia bancassurance dla naszego banku na następne kwartały. W momencie wejścia w życie Rekomendacji KNFu dotyczącej sprzedaży produktów bancassurance powinniśmy być dobrze przygotowani, aby obsługiwać naszych klientów.

Otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu zgodę na uruchomienie banku hipotecznego. Chcemy, aby w przeciągu najbliższych kilku miesięcy dopracować taki stan naszego banku, że będziemy mogli wystąpić i otrzymać zgodę na start operacyjny. Spodziewamy się, ze będzie to początek 2015 roku. Wówczas w sieci sprzedaży PKO BP pojawią się wystandaryzowane kredyty hipoteczne banku hipotecznego PKO. Gdy zgromadzimy odpowiednią liczbę sprzedanych produktów będziemy musieli wyemitować listy zastawne, które będą finansowały tego typu ekspozycje kredytowe naszego banku, naszych klientów. Chciałbym powiedzieć, że to jest z punktu widzenia nie tylko mojego, ale też kolegów z branży finansowej - nadzoru, regulatorów - pierwszy krok do tego, aby w sposób bardziej wystandaryzowany, bezpieczniejszy oferować kredyty hipoteczne w Polsce od strony płynnościowej jak również od strony dotyczącej kwestii wielkości kredytu w stosunku do wartości nieruchomości. To będzie się rozwijało w latach 2015 - 2016.      

Zobacz również rozmowę w wersji wideo: "Zbigniew Jagiełło: Mamy jasno sprecyzowane cele"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: