Mamy już budżet UE na 2015 rok

Tylko u nas

Budżet UE na 2015 rok to 141,21 miliardów euro na płatności, czyli o 2% więcej na projekty niż w roku obecnym. Większe pieniądze na Agencje zajmujące się kontrolą banków.

Parlament przyjął 17 grudnia projekt budżetu UE na rok 2015 oraz wyrównanie do budżetu na rok 2014 łączna kwota to 145,32 mld euro. Z czego 4,25 miliarda euro przeznaczone jest na pokrycie zobowiązań z tego roku. Przyjęcie budżetu to jedna z kluczowych decyzji PE i zawsze budzi wiele kontrowersji. Całkowity budżet UE wynosi nieco więcej niż 1% Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 28 państw członkowskich. Z kwoty 141,21 mld euro, 88% ma być wydane w państwach członkowskich i przez nie, 6% przewidziano na politykę zewnętrzną UE i tyle samo na działalność UE. Całkowity budżet UE wynosi nieco więcej niż 1% Dochodu Narodowego Brutto (DNB) 28 państw członkowskich. Projekt budżetu proponowany jest przez Komisję Europejską, a poprawki do projektu wprowadza Rada i Parlament Europejski. Problemy z realizacją tegorocznego budżetu było to, że rządy państw członkowskich przyjęły na siebie zobowiązania polityczne, a płatności są ich konsekwencjami.

Zaległe płatności UE

Dlatego priorytetem dla PE było obecnie zapewnienie wystarczających środków na uregulowanie najpilniejszych zaległych rachunków, wystawionych przez firmy pracujące przy projektach opłacanych z funduszy UE w państwach członkowskich. Kolejnym jest ustalenie planu spłat zaległych faktur i zapewnienie finansowania inwestycji, które instytucje UE uznały za szczególnie ważne. Komisja Europejska ma przygotować plan likwidacji opóźnień w płatnościach, które osiągnęły wartość 23,4 mld euro, pod koniec 2013 roku, a na koniec 2014, zgodnie z najnowszymi szacunkami Komisji, wyniesie 25 mld euro. Parlament chce, by cały dodatkowy dochód uzyskany z kar płaconych przez firmy łamiące zasady konkurencji w UE i wynoszący 8,88 mld euro został przeznaczony na spłacenie zaległych płatności. Kraje członkowskie UE zgodziły się na użycie w tym celu 3,53 mld, a resztę kwoty przekazując do budżetów narodowych.

141219.pe.500x

Kto otrzyma dodatkowe środki?

Parlament przeznaczył dodatkowe 45 mln euro na unijny program badań naukowych i innowacji Horyzont2020 oraz 16 mln na program wymiany studentów Erasmus+. W budżecie zwiększone zostały środki przeznaczone na politykę zagraniczną, o 32 mln. Więcej otrzymają też Agencje zajmujące się kontrolą banków oraz Frontex (Agencja Zarządzania Współpracą na Zewnętrznych Granicach UE).

Na pewno jednym z problemów budżetu UE jest uregulowanie zaległych płatności, które w minionych latach stale narastały. Obecnie mają być wyasygnowane dodatkowe fundusze na zapłacenie zaległych faktur, wystawionych przez kontrahentów pracujących dla UE, zwłaszcza takich jak małe przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia lokalne. Kompromis budżetowy na rok 2015 ma zagwarantować płatności dla wykonawców, w których zaległości w płatnościach uderzyły najdotkliwiej.

Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: