Manifest ZBP na nową kadencję Parlamentu Europejskiego

Komentarze ekspertów

Związek Banków Polskich prezentuje dokument zawierający priorytetowe dla polskiego sektora bankowego zagadnienia do dyskusji na forum Unii Europejskiej w nowej kadencji Parlamentu i Komisji Europejskiej - pisze Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Włodzimierz Kiciński, fot. ZBP

Związek Banków Polskich prezentuje dokument zawierający priorytetowe dla polskiego sektora bankowego zagadnienia do dyskusji na forum Unii Europejskiej w nowej kadencji Parlamentu i Komisji Europejskiej - pisze Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

#WłodzimierzKiciński: Po wyborach będziemy chcieli podjąć dyskusję z nowo wybranymi posłami do #PE, aby zwrócić ich uwagę na najważniejsze dla nas kwestie #ZBP

Manifest „Priorytety polskiego sektora finansowego na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego 2019-2024. Polskie banki silne w Europie” przedstawia w dziewięciu punktach najistotniejsze z punktu widzenia interesów polskich banków tematy, które będą stanowiły podstawę naszych stanowisk i uwag w pracach legislacyjnych w Unii Europejskiej.

Chcemy, aby uczestnicy procesów legislacyjnych w UE - zwłaszcza reprezentanci polskich interesów - przedstawiciele ministerstw w pracach Rady UE oraz polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego - wiedzieli jakie jest stanowisko sektora bankowego w Polsce odnośnie tego, czego oczekujemy od Europy.

Wskazujemy wyraźnie, jakie dostrzegamy problemy i potrzeby i jak powinny być one brane pod uwagę przy tworzeniu nowej legislacji europejskiej, która ma bezpośredni wpływ na gospodarki państw członkowskich UE.

Zwracamy uwagę na aspekty, które z naszego punktu widzenia są istotne i konsekwencje rozwiązań proponowanych w instytucjach unijnych.

Zobacz dokument ZBP pt. „Priorytety polskiego sektora finansowego na kolejną kadencję Parlamentu Europejskiego 2019-2024. Polskie banki silne w Europie” >>>

PKB gospodarki całej Unii Europejskiej, zamieszkiwanej przez ponad 500 mln osób, wynosi ponad 15 bln EUR (2017 r.). Banki są głównym źródłem finansowania gospodarki w Unii Europejskiej - łączna wartość aktywnych umów pożyczek i kredytów bankowych wynosi blisko 25 bln EUR (2017 r.).Aby realizować odpowiedzialne cele związane z rozwojem ekonomicznym UE potrzebujemy efektywnej i dobrej legislacji, która będzie tworzyła warunki dla zapewnienia właściwego poziomu dostępności finansowania przez sektor bankowy oraz rozwijania bezpieczeństwa i innowacyjności w sektorze.Czytaj także: Czego oczekują bankowcy od nowego Parlamentu Europejskiego?

Istotne są dla nas również kwestie cyberbezpieczeństwa, zapewnienia odpowiedniej pozycji banków jako wierzycieli, dbanie o edukację finansową oraz dyskusja na temat dalszych losów unii bankowej w Unii Europejskiej.Po wyborach będziemy chcieli podjąć dyskusję z nowo wybranymi posłami do Parlamentu Europejskiego, aby zwrócić ich uwagę na najważniejsze dla nas kwestie.Manifest będzie stanowił punkt wyjścia do tych i dalszych, mamy nadzieję, owocnych dyskusji.
Udostępnij artykuł: