Marcin Adam Jastrzębski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Członek Rady Nadzorczej Bank Ochrony Środowiska S.A.

Wykształcenie:

2019 r. – studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH - Temat dysertacji: „Ekonomiczne uwarunkowania bezpieczeństwa energetycznego państwa – rola i znaczenie w trakcie dywersyfikacji dostaw ropy naftowej”.
2016 r. - studia magisterskie o kierunku Administracja Publiczna w Wyższej Szkole Informatyki, Zarządzania i Administracji
1996 r. - studia licencjackie o kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie zawodowe:

 • od lipca 2019 r. prezes zarządu, dyrektor naczelny w GK MAJ Ventures S.A.
 • 11.2016 - 03.2018 prezes zarządu, dyrektor naczelny w Grupie Lotos S.A.
 • 03.2016 - 11.2016 wiceprezes zarządu Grupy Lotos S.A.
 • 03.2016 -11.2016 prezes zarządu Petrobaltic S.A.
 • 08.2013 - 02.2015 prezes zarządu, dyrektor naczelny Gazoprojekt S.A. – Grupa PGNIG SA
 • 08.2013 - 02.2014 doradca zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
 • 12.2011 - 12.2013 dyrektor Centralnego Departamentu Zakupów w Polkomtel S.A.
 • 01.2008 - 12.2011 dyrektor zarządzający IT w Polkomtel S.A.
 • 07.2006 - 06.2010 prezes zarządu i dyrektor naczelny MPR Sarmatia
 • 04.2006 - 01.2008 członek zarządu ds. strategii i operacji PERN „Przyjaźń” S.A.
 • 1998 – 2010 radny miasta stołecznego Warszawa
 • 11.1997 - 04.2006 ekspert TADIG w Departamencie Operacyjnym IT w Polkomtel S.A.
 • Członek rad nadzorczych: Naftoport sp. z o.o. – Gdańsk, PERN Przyjaźń S.A. – Płock, WARS Sp. z o.o. - Warszawa; RADPEC S.A. – Radom.

Według złożonego oświadczenia p. Marcin A. Jastrzębski, poza wyżej wskazaną działalnością:

 • nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
 • nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,
 • nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
 • nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Udostępnij artykuł: