Marcin Gadomski nowym członkiem Zarządu Banku Pekao SA

Kadry

29 listopada Rada Nadzorcza powołała Marcina Gadomskiego do Zarządu Banku Pekao SA

Marcin Gadomski. Bank Pekao S.A.

29 listopada Rada Nadzorcza powołała Marcina Gadomskiego do Zarządu Banku Pekao SA

Marcin Gadomski będzie pełnił nadzór nad obszarem ryzyka.Swoją karierę zawodową rozpoczął w 2002 r. w firmie doradczej Ernst&Young (obecnie EY), gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego. Następnie związany był z Deloitte Advisory, gdzie dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą w zakresie modeli ryzyka, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności oraz wymogów regulacyjnych.W latach 2012 – 2016 Marcin Gadomski pełnił stanowisko Dyrektora w Departamencie Ryzyka w Banku Millennium. Od sierpnia 2018 r. sprawował funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A. nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku.Marcin Gadomski ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Bankowość. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej.
Udostępnij artykuł: