Marcin Gadomski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Zarządu Pion Zarządzania Ryzykami Pekao Bank S.A.

Marcin Gadomski. Bank Pekao S.A.

Członek Zarządu Pion Zarządzania Ryzykami Pekao Bank S.A.

Pan Marcin Gadomski ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość. Był także stypendystą na Uniwersytecie w Kilonii (Niemcy) oraz ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej. Zdał szereg egzaminów na certyfikaty zawodowe w tym: Financial Risk Manager (FRM), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Project Management Professional (PMP). Brał udział w Programie Rozwoju Przywództwa prowadzonym przez The John Maxwell Team jak również w Deloitte Leadership Program.Pan Marcin Gadomski rozpoczął swoją karierę zawodową w firmie doradczej Ernst&Young (obecnie EY) w 2002 roku, gdzie realizował projekty w obszarze ryzyka, finansów oraz audytu wewnętrznego w instytucjach finansowych oraz przedsiębiorstwach niefinansowych. W tym okresie przez kilka lat wspierał Grupę Pekao we wdrażaniu m.in. wymogów MSR39, Basel II oraz rozwiązań dotyczących zarządzania kapitałem oraz zarządzania aktywami i pasywami.

Następnie swoją karierę związał z firmą Deloitte Advisory, najpierw w latach 2008 – 2012 jako Starszy Menadżer, a ,po przerwie, w latach 2016 – 2018 jako Dyrektor. W ramach Deloitte Advisory Pan Marcin Gadomski dostarczał rozwiązań dla największych instytucji finansowych w Polsce i zagranicą (banki, ubezpieczyciele, firmy leasingowe, domy maklerskie) m.in. w zakresie polityki kredytowej, modeli ryzyka, usprawniania procesu kredytowego dla klientów detalicznych i korporacyjnych, zarządzania ryzykiem rynkowym i płynności, wymogów regulacyjnych (np. MSSF9, rekomendacje KNF, regulacje dotyczące wymogów kapitałowych, płynności, obowiązków informacyjnych czy raportowych), badania due dilligence na potrzeby przejęć.W latach 2012 – 2016 pan Marcin Gadomski pełnił stanowisko Dyrektora w Departamencie Ryzyka w Wydział Ryzyka Kredytowego Bankowości Detalicznej w Banku Millennium. Był odpowiedzialny za strategię ryzyka kredytowego, apetyt na ryzyko, politykę kredytową, modele oceny kredytowej, silniki decyzji kredytowych, raportowanie ryzyka, ocenę dochodowości produktów kredytowych oraz wsparcie procesu kredytowego dla takich linii biznesowych jak niezabezpieczone kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne, kredyty dla małych firm.

 Od sierpnia 2018r. do listopada 2019r. Pan Marcin Gadomski pełnił funkcję Członka Zarządu Pekao Banku Hipotecznego S.A., gdzie 20 listopada 2018 roku uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie funkcji Członka Zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności banku.
Źródło: Bank Pekao SA
Udostępnij artykuł: