Marcin Idzik: Czwarty kwartał zweryfikuje trafność prognoz

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marcin Idzik - TNS Polska

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marcin Idzik - TNS Polska

- Środowisko bankowe otwiera czwarty kwartał z nico mniejszym optymizmem w stosunku do otwarcia trzeciego bądź drugiego kwartału. Niemniej jednak ogólna sytuacja na rynku bankowym oceniana jest korzystnie przez środowisko bankowe. Warto też zwrócić uwagę, że czwarty kwartał to okres bardzo szczególny biorąc pod uwagę aktywność klientów. Przenikają się dwa rodzaje czynników: krótkookresowe, sezonowe oraz systematyczne, długookresowe. Te czynniki w sposób niemalże przeciwstawny w czwartym kwartale oddziałują na siebie. Efektem tego jest ocena koniunktury w październiku.

Wskaźnik Pengab spadł już po raz trzeci z rzędu - tym razem do poziomu 22,8 punktów, przy czym to jest charakterystyczne. Ze spadkiem tego wskaźnika stoją tylko i wyłącznie oczekiwania formułowane przez środowisko bankowe na kolejne trzy miesiące - oczekiwania dotyczące aktywności klientów na rynku depozytowym - niezależnie czy mówimy o klientach indywidualnych czy przedsiębiorcach. Oczekuje się, że w okresie grudzień/styczeń aktywność na rynku depozytowym silnie spadnie. W przeciwieństwie do aktywności klientów na rynku kredytowym. Niezależnie od tego czy mówimy o przedsiębiorcach i kredytach inwestycyjnych czy o konsumentach indywidualnych wszędzie notujemy wzrosty prognoz, wzrosty liczone w kilkunastu punktach procentowych. Stąd też efekt 22,8 jest wypadkową wpływu wszystkich czynników.

Proszę jeszcze zwrócić uwagę na dwa rodzaje oczekiwań środowiska bankowego. Pierwsze oczekiwania dotyczące aktywności klientów w perspektywie trzech miesięcy, a drugie to oczekiwania formułowane w perspektywie sześciu miesięcy. Październik, wrzesień są miesiącami, kiedy obserwujemy powrót do wzrostowego kierunku przewidywań, gdyż od marca do sierpnia notowaliśmy systematycznie topniejący optymizm. Prognozy, które notowane są na czwarty kwartał i pierwszy 2015 roku dotyczące w szczególności rynku kredytowego i kredytów mieszkaniowych, konsumpcyjnych oraz kredytów obrotowych dla przedsiębiorstw, faktycznie pozwalają przypuszczać, że nastąpi ożywienie w tym obszarze większe niż obserwowaliśmy w minionym kwartale.        

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Marcin Idizk: Czwarty kwartał zweryfikuje trafność prognoz"

aleBank.pl

Udostępnij artykuł: