Marcin Idzik: Klienci banków ważą ryzyko

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marcin Idzik - TNS Polska

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marcin Idzik - TNS Polska

Maciej Małek: Wydarzenia będące pochodną decyzji Banku Szwajcarskiego z 15 stycznia mają po części spektakularny wymiar, ale wydaje się, że czynników, które wpływają na nastroje tak konsumentów, jak i bankowców jest więcej - zwłaszcza w dłuższej perspektywie.

Marcin Idzik: Gdy mówimy o czynnikach wpływających na nastroje zarówno konsumentów jak i bankowców musimy przyznać, że obraz jest wielowymiarowy. Możemy mówić zarówno o czynnikach oddziałujących w krótkim okresie czasu, jak i o czynnikach długoterminowych, np. gdy zwrócimy uwagę na wyniki koniunktury w lutym, czyli efekty aktywności klientów na rynku bankowym, jest to wypisz wymaluj konstelacja i mieszanka tych czynników. Z jednej strony obserwujemy okresowy spadek aktywności klientów na rynku bankowym, z drugiej perspektywę średnio i długookresową na utrzymanie aktywności porównywalnej do tej, którą obserwowaliśmy w IV kwartale zeszłego roku.

Sytuacja jest złożona. Nie obserwujemy licznej grupy czynników, które by nas utwierdzały w tym, że wzrostowe tendencje dotyczące np. zainteresowania klientów zaciąganiem kredytów mieszkaniowych w długim okresie faktycznie się utrzymają. Możemy rozważać szereg uwarunkowań zarówno dotyczących strony ofertowej banku, kosztów kredytu, ale od strony konsumenckiej trzeba zwrócić uwagę na jeden fundamentalny aspekt - realizacja przewidywań i prognoz formułowanych dla rynku kredytów mieszkaniowych zależy od postawy konsumentów. Innymi słowy czynniki obiektywne, czyli zasobność portfela konsumentów, którzy rozważają zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego nie zmienia się z miesiąca na miesiąc. Natomiast zmienia się percepcja konsumenta  dotycząca tego czy faktycznie jest to dobry okres na zaciągnięcie kredytu, skorzystanie z oferty dewelopera. W mojej ocenie pierwszorzędna zaczyna być ocena aktualnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej przez pryzmat pewnych obaw.

Warto zwrócić uwagę, że społeczeństwo w coraz większym stopniu funkcjonuje przez w wymiarze zbiorowej pamięci dotyczącej tego, co na rynku się dzieje i wyciągania wniosków. Mówimy tutaj o wymiarze racjonalnego postępowania i racjonalnych decyzji konsumentów. Decyzji, którym towarzyszy ocena oferty dewelopera przez pryzmat szerszych uwarunkowań i doświadczeń rówieśników, środowiska, w którym konsument funkcjonuje. Ciągle powraca pytanie czy to jest bezpieczne? Myślę, że ten wymiar bezpieczeństwa, jak mało kiedy, zaczyna mieć znaczenie w wyborach konsumenckich. Kredyty są szczególnym rodzajem zobowiązania, które podejmuje konsument - aspekt bezpieczeństwa jest na pierwszym miejscu.  

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Marcin Idzik: Klienci banków ważą ryzyko"

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: