Marcin Idzik: Kolejne pomiary zweryfikują trwałość tendencji

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marcin Idzik, TNS Polska

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marcin Idzik, TNS Polska

- Wrześniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych ujawnia, iż ocena środowiska bankowego dotycząca sytuacji na rynku bankowym we wrześniu jest znacznie mniej korzystna w stosunku do tej, jaką notowaliśmy w sierpniu. Ocena ta wygląda mniej korzystnie w stosunku do miesiąca poprzedniego, jednak jest znacznie wyższa w porównaniu do analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Wartość wskaźnika PENGAB wyniosła we wrześniu 25,1 punktu. Jest to wartość o tyle niska, że porównując ją do prognoz, które były formułowane przez środowisko bankowe jeszcze przed miesiącem można było oczekiwać poprawy koniunktury.

Uwagę zwraca również fakt, że wrzesień jest szczególnym miesiącem. Oprócz kontekstu europejskiego makroekonomicznego oddziałuje też to, czy wygasa wpływ czynników o charakterze sezonowym na sytuację na rynku bankowym. Stąd też wyjaśnienia możemy szukać w tych obszarach.

Analizując wskaźniki przyrostu czy wartości depozytów, kredytów, które są notowane w statystykach NBP, nie odnotowujemy istotnych zmian, które wskazywałyby na spadek dynamiki przyrostu. Warto zwrócić uwagę na kredyty konsumpcyjne osób prywatnych, które stanowią swoisty driver bankowości w minionym miesiącu.

Cechą charakterystyczną wyników wrześniowych badań jest topniejący optymizm dotyczący sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej kraju, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. O ile w poprzednich miesiącach mogliśmy powiedzieć, iż około trzech czwartych ocen wskazywało na systematyczną poprawę, o tyle wrzesień jest miesiącem, w którym odnotowaliśmy korektę i  obniżenie odsetka osób patrzących optymistycznie na wymienione kwestie.

Należy jednak podkreślić, że bieżący odczyt jest pozytywny. Zdecydowanie przeważają opinie korzystne, mówiące o tym, że nastąpiła poprawa na rynku w stosunku do opinii, które mówią o pogorszeniu.

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Marcin Idzik: Kolejne pomiary zweryfikują trwałość tendencji"

aleBank.pl

 

Udostępnij artykuł: