Marcin Idzik: Są podstawy do optymizmu

Tylko u nas

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marcin Idzik - TNS Polska

Wypowiedź dla aleBank.pl: Marcin Idzik - TNS Polska

Marcin Idzik: W sierpniu odnotowaliśmy poprawę nastrojów w środowisku bankowym. Indeks PENGAB osiągnął wartość ponad 30 punktów. Jest to jednocześnie jedna z najwyższych wartości jaką odnotowaliśmy w tym roku. Wzrost, który zanotowaliśmy w sierpniu jest jednym z większych na przestrzeni całego minionego roku. Warto jednak zwrócić uwagę, że za wzrost indeksu PENGAB odpowiadają nie tyle oceny sytuacji na poszczególnych rynkach w stosunku do miesiąca poprzedniego, tylko przewidywania formułowane na kolejne miesiące. Wracając do ocen jest jeden rynek, na którym odnotowano poprawę - mówimy o rynku kredytów mieszkaniowych. Środowisko bankowe notuje znacznie większą dynamikę wzrostu wartości kredytów mieszkaniowych w stosunku to tej, która była notowana w pierwszym kwartale. To wszystko jeśli chodzi o poprawę. Wśród przewidywań środowisko bankowe oczekuje znacznego wzrostu wartości depozytów terminowych osób indywidualnych, jak również depozytów terminowych przedsiębiorstw. Ta sytuacja potwierdza, że poprawia się sytuacja  ekonomiczna gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Z drugiej strony jeśli zestawimy te spostrzeżenia z przewidywaniami przyszłej sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i gospodarki kraju wnioski już nie są tak jednoznacznie pozytywne. W środowisku bankowym na przestrzeni minionego miesiąca silnie uszczupliły się opinie, które wskazują na to, że w perspektywie kolejnych sześciu miesięcy możemy oczekiwać poprawy sytuacji ekonomicznej kraju. Obaw jest jednak sporo w związku z konfliktem ukraińskim, który w ocenach środowiska bankowego prawdopodobnie nie pozostanie bez wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce.

 

Zobacz rozmowę w wersji wideo: "Marcin Idzik: Są podstawy do optymizmu"

www.aleBank.pl

Udostępnij artykuł: