Marcin Kościński nowym prezesem ING Lease

Kadry

Rada Nadzorcza ING Lease podjęła decyzję dotyczącą zmian w składzie zarządu spółki. Stanowisko prezesa ING Lease z dniem 1 września 2013 roku objął Marcin Kościński.

Marcin Kościński jest związany z ING od 11 lat. W latach 2002 – 2005 pracował w Centrum Bankowości Korporacyjnej ING Banku Śląskiego w Poznaniu, najpierw jako Doradca Klienta, a następnie Starszy Doradca Klienta. W 2005 objął funkcję Dyrektora Oddziału Korporacyjnego w Warszawie. W 2007 roku Marcin Kościński został powołany na stanowisko Dyrektora Regionalnego ds. Korporacyjnych w Regionie Północnym w ING Banku Śląskim.

Marcin Kościński ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, gdzie również obronił doktorat.

Mariusz Kurzac, dotychczasowy prezes ING Lease, objął z dniem 1 września 2013 roku stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Pionie Korporacyjnej Sieci Sprzedaży w ING Banku Śląskim. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowania Mariuszowi Kurzacowi za jego pracę i osobisty wkład wniesiony w osiągnięcia i rozwój ING Lease oraz za reprezentowanie spółki w branży leasingowej.

Źródło: www.ingbank.pl

Udostępnij artykuł: