Marcin Mauer

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.

Członek Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A.

Powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 28 grudnia 2020 r.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Biznesu Międzynarodowego Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie (obecnie Akademia Finansów i Biznesu Vistula) na kierunku Ekonomia. Ukończył także Podyplomowe Studium Administracji na kierunku: Kontrola, Nadzór i Audyt w Administracji Publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania i biznesu w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i Apsley Business School w Londynie, uzyskując tytuł Executive Master of Business Administration (EMBA), a następnie w Collegium Humanum - Szkole Głównej Menedżerskiej i Apsley Business School w Londynie, uzyskując tytuł Doctor of Business Administration (DBA). Dodatkowo ukończył wiele specjalistycznych szkoleń z obszaru finansów i zarządzania.

Menedżer z bogatym, ponad dwudziestoletnim, doświadczeniem zawodowym.

W latach 2006-2018 związany z administracją publiczną, gdzie odpowiadał m.in. za obszar: należności Skarbu Państwa, planowania, sprawozdawczości i księgowości budżetowej, sprawozdawczości finansowej, analiz ekonomicznych i prognoz finansowych, obsługi finansowo-księgowej i płacowej, zamówień publicznych, ewidencji majątku i logistyki.

Od maja 2018 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Członka Zarządu ORLEN Centrum Usług Korporacyjnych Sp. z o. o., gdzie odpowiadał za obszar rachunkowości (obsługa zobowiązań, należności, sprawozdawczości, majątku oraz operacji finansowych), natomiast od kwietnia 2020 r. do kwietnia 2021 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej ORLEN Asfalt Česká republika s.r.o.

Obecnie pełni również funkcję Członka Zarządu, Wiceprezesa ds. Ekonomicznych PGNiG TERMIKA SA oraz Członka Rady Nadzorczej Polimex Mostostal S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marcin Mauer spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Źródło: Grupa Azoty S.A.
Udostępnij artykuł: