Marcin Piasecki zrezygnował z funkcji wiceprezesa PFR

Kadry

Logo PFR
By Anna Mościcka - Praca własna, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=53567459

Wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Marcin Piasecki złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji ze skutkiem od 31 grudnia 2018 r., podał Fundusz. Piasecki był związany ze spółką od momentu jej powstania w 2013 r. Stanowisko wiceprezesa ds. inwestycyjnych pełnił od 1 czerwca 2016 r., przypomniano.

#MarcinPiasecki zainicjował i przeprowadził pierwsze przedsięwzięcia infrastrukturalne @Grupa_PFR z udziałem partnerów prywatnych #PFR

“Marcin Piasecki odpowiadał w zarządzie PFR za działalność inwestycyjną, w szczególności w obszarze infrastruktury i inwestycji kapitałowych. Doceniam jego znaczący wkład w budowę nowoczesnej instytucji rozwoju. Stworzony i prowadzony przez niego zespół inwestycyjny z sukcesem angażował się w projekty kluczowe z punktu widzenia polskiej gospodarki. Życzę Marcinowi powodzenia w realizacji nowych planów” – powiedział prezes Paweł Borys, cytowany w komunikacie.

Pierwsze przedsięwzięcia infrastrukturalne PFR z udziałem partnerów prywatnych

Marcin Piasecki zainicjował i przeprowadził pierwsze przedsięwzięcia infrastrukturalne PFR z udziałem partnerów prywatnych: Rail Capital Partners (z PESA) oraz Maining Equipment Finance (z Famur) oraz inwestycje w projekt budowy elektrowni w Jaworznie, czy też projekt budowy trasy Łagiewnickiej w Krakowie. Doprowadził również do nabycia przez PFR Polskich Kolei Linowych, w ramach konkurencyjnego procesu, wymieniono w materiale.

Wśród transakcji kapitałowych przeprowadzonych przez Marcina Piaseckiego są inwestycje PFR w WB Electronics, H. Cegielski – Poznań, przejęcie kontroli nad spółką PESA Bydgoszcz oraz zawarcie umowy z hiszpańskim CAF na nabycie mniejszościowych udziałów w Solarisie. Był również pomysłodawcą i doprowadził do powstania spółki PFR Life Science, odpowiedzialnej za inwestycje w przedsiębiorstwa biotechnologiczne. W 2018 roku spółka zainwestowała w krakowską Selvitę i łódzki Mabion, czytamy dalej.

“Mam ogromną satysfakcję z osiągnięcia celu, który przyświecał mi w momencie powołania do zarządu PFR, a którym było stworzenie państwowego funduszu inwestycyjnego będącego atrakcyjnym źródłem kapitału współfinansującego rozwój polskich przedsiębiorstw. Poprzez konkretne, często bardzo skomplikowane projekty inwestycyjne zbudowaliśmy pozycję PFR, który może być dzisiaj porównywany z francuskimi i niemieckimi odpowiednikami” – powiedział Piasecki.

Po zakończeniu pracy na stanowisku wiceprezesa zarządu PFR Marcin Piasecki obejmie funkcję doradcy prezesa zarządu na okres niezbędny do przekazania obowiązków swojemu następcy, podano także w materiale.

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju to grupa finansowa obejmująca m.in. Polski Fundusz Rozwoju S.A., PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., oraz PFR Ventures sp. z o.o., oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy. Działa w oparciu o profesjonalny zespół i najlepsze standardy międzynarodowe. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: