Marcin Żółtek prezesem PTE PZU SA

Kadry

28 lutego Komisja Nadzoru Finansowego podczas posiedzenia jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcina Żółtka na stanowisko prezesa zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA

Rada Nadzorcza powołała Marcina Żółtka na stanowisko prezesa PZU PTE SA 3 listopada 2016 roku. Powołanie stało się skuteczne z dniem otrzymania zgody KNF.

Prezes PZU PTE SA jest absolwentem wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomowe studia dla managerów sektora finansów i ubezpieczeń na SGH oraz program Harvard Managementor organizowany przez ICAN Institute. W latach 1993-1998 pracował naukowo na Wydziale Matematyki UW. Z rynkiem finansowym związany od 1998 roku. Pracował w Banku Pekao S.A. w zespole obrotu kredytami i pochodnych kredytowych oraz zespole finansowania strukturalnego. W latach  1999-2016 był pracownikiem  Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego, pełniąc role zarządzającego portfelem papierów dłużnych następnie dyrektora inwestycyjnego, a od 2009 roku członka zarządu i prezesa zarządu Aviva PTE (od 2016). Marcin Żółtek posiada duże doświadczenie oraz rozległą wiedzę na temat rynku kapitałowego. Obecnie studiuje na studiach doktoranckich na SGH.

PTE PZU

 

Udostępnij artykuł: