Marcowy spadek notowań głównych indeksów

Finanse i gospodarka

Ubiegły miesiąc przyniósł straty na inwestycjach w akcje notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W dalszym ciągu niekorzystnie na polski rynek oddziałuje sytuacja na Ukrainie.

Ubiegły miesiąc przyniósł straty na inwestycjach w akcje notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W dalszym ciągu niekorzystnie na polski rynek oddziałuje sytuacja na Ukrainie.

W marcu na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zadebiutowały dwie spółki, które zostały przeniesione z alternatywnego systemu obrotu NewConnect. W efekcie, na koniec marca na Głównym Rynku były notowane akcje 404 spółek krajowych o łącznej kapitalizacji 613,4 mld zł oraz 46 spółek zagranicznych wycenionych przez rynek na 278,6 mld zł.

Wartość obrotów sesyjnych akcjami na Głównym Rynku warszawskiej giełdy wyniosła w marcu 22,6 mld zł (5,4 mld EUR) i była największa od sierpnia 2011 r. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku obroty sesyjne wzrosły o 20,6%. Liczba transakcji na sesję wzrosła o 43,7% licząc rok do roku i wyniosła 1,5 mln.

Średni wskaźnik cena/zysk dla wszystkich akcji wyniósł na koniec marca 20,9 podczas, gdy rok wcześniej stanowił 15,4.

W marcu br. podstawowe indeksy GPW przyniosły straty - indeks WIG30 spadł o 2,2%, a indeks całego rynku WIG - o 2,7%. Jednak licząc od początku tego roku oba indeksy są na plusie, a ich wzrosty wyniosły odpowiednio 3,0% oraz 2,1%.

W marcu odnotowano wzrost 5 spośród 11 indeksów sektorowych. Najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (o 4,4%), a największy spadek odnotował WIG-Spożywczy (o 7,7%).

W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. najwięcej wzrósł indeks WIG-Energia (o 15,4%), a najwięcej spadł WIG-Spożywczy (o 14,4%). Niewątpliwie na spadek tego indeksu znaczący wpływ miała przecena akcji ukraińskiej spółki Kernel.
140411.stopy.zwrotu.01

mazurek.jan.b.150x226W marcu 2014 roku na rynku NewConnect zadebiutowały 3 spółki. W efekcie na koniec miesiąca w alternatywnym systemie obrotu były notowane 442 spółki o kapitalizacji 9,6 mld zł. Wartość obrotów sesyjnych na rynku NewConnect wyniosła w tym okresie 91,1 mln zł i była o 11,2% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Indeks NCIndex spadł w marcu o 2,55%, a od początku bieżącego roku spadek wyniósł 2,24%.

Na rynku Catalyst na koniec marca br. były notowane dłużne instrumenty finansowe (obligacje i listy zastawne) 176 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki, jednostki samorządu terytorialnego) o łącznej wartości nominalnej 60,7 mld zł, wobec 54,4 mln zł rok wcześniej.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: