Dr. Marcus Chromik

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej mBank S.A.

Członek Rady Nadzorczej mBank S.A.

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii, Michigan State University oraz Uniwersytecie w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Postbank Group, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był między innymi odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz Credit Treasury.Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka kredytowego Commerzbanku (GRM-CRC). Wcześniej, przez ponad trzy lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Marcus Chromik został powołany na stanowisko członka zarządu Commerzbanku AG.
Źródło: mBank
Udostępnij artykuł: