Marek Belka prezesem NBP

Kadry

Głosami PO i SLD Marek Belka został wybrany na szefa Narodowego Banku Polskiego. Przeciw były PiS i PSL.  Za byłym premierem oddano 253 głosy, a przeciw 184. O wyborze Marka Belki zadecydował klub Lewicy. PiS i będące w koalicji z PO Polskie Stronnictwo Ludowe nie poparły tej kandydatury.

Głosami PO i SLD Marek Belka został wybrany na szefa Narodowego Banku Polskiego. Przeciw były PiS i PSL.  Za byłym premierem oddano 253 głosy, a przeciw 184. O wyborze Marka Belki zadecydował klub Lewicy. PiS i będące w koalicji z PO Polskie Stronnictwo Ludowe nie poparły tej kandydatury.

Po zaprzysiężeniu w Sejmie w piątek 11 czerwca Marek Belka powiedział: "Będę współpracował ze wszystkimi instytucjami państwowymi, w szczególności z Radą Ministrów i Komisją Nadzoru Finansowego, w sprawach utrzymania i umacniania stabilności systemu finansowego w Polsce. Będę starał się godnie reprezentować Polskę w instytucjach międzynarodowych, w szczególności w europejskim systemie banków centralnych i Europejskiej Radzie Ryzyka Systemowego, nowej instytucji, która będzie miała za zadanie wczesne wykrywanie niebezpieczeństw dla stabilności gospodarki europejskiej".

W piątek rano w trzecim programie Polskiego Radia minister finansów Jacek Rostowski stwierdził: "Wybór Marka Belki na prezesa NBP oznacza stabilizację tej instytucji. Nowy prezes nie będzie udowadniał swej niezależności, kwestionując decyzje rządu, tak jak to miało miejsce do tej pory. Najważniejszym problemem, jakim musi się zająć nowy szef NBP, będzie elastyczna linia kredytowa dla Polski".

Marek Belka (ur. 9 stycznia 1952 w Łodzi) był dwukrotnie wicepremierem i ministrem finansów, w latach 2004 i 2005 premierem Polski.

Wicepremierem oraz ministrem finansów był w rządzie Włodzimierza Cimoszewicza od lutego 1997 r. do października 1997 r. i powtórnie w rządzie Leszka Millera od październiku 2001 r. do 6 lipca 2002 r.

Od czerwca do października 2003 był szefem koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku. Od listopada 2003 do kwietnia 2004 - dyrektorem ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, odpowiedzialnym za reformę walutową, stworzenie nowego systemu bankowego i nadzór nad gospodarką.

24 czerwca 2004 r. został prezesem Rady Ministrów i pełnił tę funkcję do 31 października 2005 r.

W grudniu 2006 został sekretarzem wykonawczym Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy, a w styczniu 2009 dyrektorem Departamentu Europejskiego Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Z tego stanowiska ustąpił po wyznaczeniu go na kandydata na urząd Prezesa NBP przez pełniącego obowiązki prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Marek Belka studia ekonomiczne na Uniwersytecie Łódzkim ukończył w 1972. W 1978 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1986 habilitował się. W 1994 otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Opublikował ponad 100 prac naukowych, poświęconych głównie teorii pieniądza oraz polityki antyinflacyjnej w krajach rozwijających się. Specjalizuje się w ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Jest członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN.

Czerwcowy numer Miesięcznika Finansowego Bank został wydrukowany przed wyborem Marka Belki na stanowisko prezesa NBP. Artykuł poświęcony nowemu szefowi Narodowego Banku Polskiego opublikujemy w numerze lipcowo-sierpniowym miesięcznika.

Udostępnij artykuł: